Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Statkraft presenterer klima for næringslivet

29 nov., 2013

Statkraft har tatt initiativ til en ny rapport som formidler rykende fersk klimaforskning i et format tilpasset næringslivet. En konklusjon er at det haster med klimatiltak.

"Climate Science: A perspective for business leaders" ble lansert denne uken på Statkrafts Climate Round Table. Den 52 sider lange rapporten er strippet for vanskelig språk, politikk og det enorme volumet av vitenskaplig materiale som er produsert, for å gi næringslivet en enkel og kortfattet oversikt over den ferskeste kunnskapen.

Det grønne skiftet

- Næringslivet og bedriftsledere er avgjørende i overgangen til en lavkarbonøkonomi. Jeg startet dette prosjektet for å gi en uavhengig, tydelig, logisk og overbevisende analyse av status for klimavitenskapen. Jeg tror bedrifter kan spille nøkkelroller når det gjelder å fremme det grønne skiftet i økonomien, og jeg selv tror det til og med kan være lønnsomt, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen i Statkraft.

Det var Statkraft som tok initiativ til klimarapporten, og DNV GL, Royal Dutch Shell og Tata Consultancy Services er blitt med som sponsorer i samarbeidsprosjektet. Rapporten er produsert av Xyntéo.

Temperaturene stiger

En konklusjon i rapporten er at temperaturene vil stige til 3,2 til 5,4°C over førindustrielt nivå innen utgangen av dette århundret, dersom klimagassutslippene følger dagens bane.

En fortsatt global oppvarming vil ha flere effekter på klimasystemet ved slutten av dette århundret, blant annet:

  • En økning i havnivået på opptil 1,5 meter
  • Flere hetebølger og mer tørke
  • Flere stormer og& mer flom
  • Svekket ferskvannsforsyning flere steder
  • En økning i havets surhetsgrad med 100% til 200% over før-industrielt nivå
  • Smelting av is, snø og permafrost