Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Første konsesjonssøknader for Doggerbank

26 sep., 2013

Forewind, hvor Statkraft er én av fire partnere, har levert de første konsesjonssøknadene for offshoreprosjekter på Doggerbank. Søknaden for Dogger Bank Creyke Beck omfatter to havvindparker på 1200 MW hver.

Søknadene for Dogger Bank Creyke Beck ble levert britiske konsesjonsmyndigheter etter mer enn tre år med konsekvensutredninger og dialog med interessenter som blir berørt av en eventuell utbygging. En avgjørelse er ventet sent i 2014.

- Arbeidet med konsesjonssøknadene inkluderer de mest omfattende og grundige konsekvensutredningene som noensinne er gjennomført i bransjen, sier Forewind-sjef Lee Clarke og legger til:

- Det har vært et tett og nært samarbeid mellom Forewind, eierselskapene og leverandørselskaper i arbeidet med konsesjonssøknadene, og vi har hatt god dialog med et bredt spekter av berørte interessenter.

Konsesjonssøknadene for Dogger Bank Creyke Beck er første trinn i utviklingen av vindkraftsonen Doggerbank. I løpet av neste år leveres konsesjonssøknadene for Dogger Bank Teesside A & B og Dogger Bank Teesside C & D.

Konsortiet Forewind har lisens til å utvikle konsesjonssøknader for Europas største havvindsone (inntil 9000 MW) på Doggerbank. Konsortiet består av RWE, SSE, Statkraft og Statoil.