Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Usikker is på regulerte vann

13 jan., 2012

Is på regulerte vann må alltid regnes for å være utrygg. Vi ber derfor alle som ferdes på eller nær islagte vann om å være oppmerksom på usikker is og åpne råker.

De fleste regulerte vann har områder med svært svekket is. Det er alltid utrygg is der vann strømmer, slik som innløps- og utløpsoser, terskler og sund. Når snøsmeltingen tiltar vil områdene med farlig is øke betydelig. 

Les mer om isforhold på regulerte vann på NVEs nettsider

Isvettregler

  • Ha respekt for isen.
  • Gå aldri alene på isen.
  • Gå ikke ut på is som kan være svak.
  • Pass opp for nylagt is, våris, snødekt is og sjøis.
  • Is av saltvann er svakere enn is av ferskvann.
  • Ta med deg skikkelig sikkerhetsutstyr, f.eks. ispigger og redningsline til bruk som "den forlengede arm".
  • Jo lengre ut man kommer på svak is, jo vanskeligere blir redningen.
  • Lær deg hvordan du kan redde deg selv og andre.
  • Ved disse stedene er isen svakere: Siv, råk, bro, odde, avløp, innløp, utløp, sund, grunne og vindbrønn. 

(Isvettreglene er hentet fra Norsk Livredningsselskap)