Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Forum for fremtiden

13 jan., 2012

Statkraft inviterer unge politikere til å komme med sine innspill til en god strategi for årene som kommer. Samtidig inviterer vi alle til å delta i debatten om fremtidens energi på bloggen Ungt Energiforum.

Hva kan fornybar energi brukes til? Hvor mye fornybar energi kan vi egentlig produsere? Hvordan skaffe energi nok til verdens fattigste? Hvilke hensyn bør fremtidens energipolitikk ta? Hvordan ser fremtidens energiselskap ut? Denne typen spørsmål ønsker vi å få dine svar på med bloggen Ungt Energiforum.

Som navnet tilsier er dette først og fremst en blogg for dem som skal bruke energi i 2050 og videre, men det er ingen aldersgrense for å delta i debatten eller stille spørsmål på ungtenergiforum.no.

Ungdomspolitikerne samles

Ungt energiforum løper ut fra prosjektet Ungt Energiutvalg 2012, som Statkraft er initiativtaker til. Der har vi har invitert alle de politiske ungdomspartiene og Natur & Ungdom til å delta på tre samlinger i løpet av året.

Dialogen skal bidra til å utveksle kunnskap og erfaringer, og diskutere hva som må til for å nå målet om fremtidens fornybarsamfunn. Vi skal debattere utfordringene, øke kunnskapen og diskutere miljø, klima og energipolitiske problemstillinger. Hvilken rolle skal Statkraft, og særlig all vannkraften vi produserer, spille i fremtiden? Vi inviterer til å komme med innspill, og disse innspillene skal vi ta med videre i utviklingen av Statkrafts strategi.

Første samling for Ungt Energiutvalg 2012 foregår på Jevnaker fra 28.-29. juni. Andre samling holdes ved et av våre kraftanlegg i september, og vil blant annet inneholde en omvisning i og rundt anlegget. Siste samling blir mot slutten av året i forbindelse med Statkraft sitt Nobelarrangement.