Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

SN Power kunngjør to CDM-registrerte prosjekter på Filippinene

13 jan., 2011

SN Power kunngjorde i dag at ytterligere to vannkraftverk er blitt registrert som CDM-prosjekter av FNs Klimakonvensjon (UNFCCC).

Vannkraftverkene Ambuklao og Binga ligger begge på Filippinene og de to prosjektene vil sammen produsere i gjennomsnitt 180.000 CER årlig, noe som tilsvarer utslippene fra rundt 80.000 personbiler.

Ambuklao og Binga drives av SN Aboitiz Power, et 50/50 samarbeidsprosjekt mellom SN Power og filippinske Aboitiz Power. Dette er SN Powers sjette og sjuende vannkraftverk som er registrert under FNs Klimakonvensjon. Vannkraftverkene La Higuera og La Confluencia (Chile), Allain Duhangan (India), Cheves (Peru), og vindparken Totoral Wind Farm (Chile) er allerede registrert under Klimakonvensjonen.

I 2009 lyktes SN Power i å endre den eksisterende CDM-metodologien for fornybar energi (ACM0002) til også å inkludere oppgraderings- og ombyggingsprosjekter. Ambuklao- og Binga-prosjektene er blant de første oppgraderingene av eksisterende vannkraftverk som er registrert som CDM-prosjekter med den nye metodologien.

-Vi er svært fornøyde med CDM-registreringen av Ambuklao og Binga, og dette er en anerkjennelse av vår innsats for å redusere klimagass og viser at SN Power er et selskap som steller med ren, bærekraftig og fornybar energi, sier Elsbeth Tronstad, konserndirektør for samfunnsansvar og kommunikasjon i SN Power.

SN Power er et vannkraftutbyggingsselskap som kun opererer i utviklingsmarkeder. Selskapet er et samarbeid mellom Statkraft og Norfund, og har prosjekter og forretningsdrift i Asia, Latin Amerika og Afrika.