Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

De temmet vannet

13 jan., 2011

I en ny bok om Statkrafts ingeniørkunst gjennom tidene, ”De temmet vannet” , forteller forfatterne om ingeniørene som skapte selskapet som ble Europas største vannkraftprodusent. Det har blitt en spennende historie om en rivende utvikling i vannkraftens historie.

Forfatterne av boken er journalisten Ivar Sakne og historikeren Lars Thue. Ansvarlig for prosjektet i Statkraft er Trond Rostad. Lars Thue er historiker og har skrevet en rekke bøker og artikler om vannkraften i Norge, blant annet to av bindene i Statkrafts historie i tre bind som kom ut i 2006.

Dette er en bok om hvordan Norge ble verdensledende på store vannkraftutbygginger. Ingeniører og anleggsfolk ble stilt overfor helt nye utfordringer i enorme prosjekter.

Dette er en rikt illustrert praktbok hvor forfatterne tar leseren med ut i anleggsområdene, inn i tunnelene, opp på dammene og inn i kraftstasjonene.  Ingeniørene kommer selv til orde og forteller sine historier. Her er også tekniske tegninger og pedagogiske forklaringer på kraft- og utbyggingsteknologi. Gjennom dette har det vært forfatternes ambisjon også å beskrive Statkrafts sjel og om ingeniørkunst i storformat.