Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Tilrettelegger for talentene

04 okt., 2010

Gjennom Young Star-prosjektet legger Statkraft forholdene til rette for fremtidens talenter av Tora Berger, Ole Einar Bjørndalen og Emil Hegle Svendsens kaliber.

- Det er viktig for oss å ha samarbeidspartnere som er opptatt av mer enn toppidretts-segmentet, sier Rakel Rauntun som er generalsekretær i Norges Skiskytterforbund. Hun er klar på at Statkrafts engasjement i skiskytterforbundet er viktig.
- Vi er helt avhengige av å bruke ressurser på rekruttering. Det handler om å skolere morgendagens stjerner. Likeså å sørge for kompetanseflyt for at også klubb og kretsmiljøene drar nytte av den kompetansen som topp- og landslagstrenerne sitter inne med, sier Rauntun.

Gjennom Young Star-prosjektet bidrar Statkraft med solid støtte

- Mens mange samarbeidspartnerne er mest opptatt av det som skjer på toppnivå støtter Young Star opp om Skiskytterforbundets ønske om å kanalisere midler til satsing nedover i årsklassene. Den dagen Berger, Bjørndalen og Hegle Svendsen bestemmer seg for å legge vekk ski og gevær, skal det stå nye profiler klare, sier hun.

Funnet sin form

Statkraft Young Star har etter hvert funnet sin form. Det er et spisset tilbud til jenter og gutter som skal konkurrere i 16-årsklassen denne vinteren. Utøverne er primært valgt ut på bakgrunn av det de presterte i Hovdlandsrennet sist vinter. Resultatene i Statkraft Young Star-finalen var også med i vurderingen. De beste 1995-modellene har i sommer og høst fått tilbud om å delta på tre samlinger sammen med klubbtrenerne.

- På disse samlingene stiller vi med noen av våre beste trenerkrefter med tanke på å gi rekruttene et innblikk i hva som kreves og forventes av de som har ambisjoner om å bli gode seniorer om noen år, sier Rauntun.

Roar Nilsen er en sentral aktør i Statkraft Young Star-prosjekt. Nilsen var med på gjenreisningen av norsk skiskyting i etterkant av de skuffende resultatene under OL på Lillehammer. Nå bruker han mye energi på å legge forholdene til rette for lovende tenåringer.

- Det er viktig å skape gode treningsarenaer, spesielt for jenter og de som kommer fra små klubb- og kretsmiljøer. Vi vet av erfaring at det kan være helt avgjørende for om de vil fortsette å satse på idretten. En betydelig andel av de som er dyktige i skiskyting, har også forutsetninger for å bli gode i andre idretter. Derfor er det viktig å gi dem god oppfølging og mange nok utfordringer. Jeg synes det er et godt poeng at det nesten ikke har vært frafall blant utøverne som har vært med på Statkraft Young Star-prosjekt. Det viser at vi har gjort mye riktig, sier Nilsen.

Det jobbes godt

- Hva legger dere vekt på under de tre barmarksamlingene?

- Det jobbes jevnt over godt i skiskytter-Norge, men vi føler det er viktig å gi jentene og guttene en forsmak på hva som må til for å ta nye skritt fremover. Det får bli opp til utøverne selv å vurdere om de er villige til å legge inn den nødvendige innsatsen. Det er stor forskjell på de fysiske og mentale forutsetningene hos 15-åringer. Enkelte har kommer langt, mens andre ennå har mye å gå på. Vår viktigste oppgave er å forklare hva de bør fokusere på i den daglige treningen. Sammenlignet med andre skiskytternasjoner har vi mest å hente på standplass, sier Nilsen.

De fleste av rekruttene har drevet med skiskyting i fire-fem år, og i forhold til motivasjonen er det viktig at de får nye impulser.
- Det er en av grunnene til at vi innleder de fleste skyteøktene med stående skyting. Tilbakemeldingene er at skiskyting blir mer interessant fordi jentene får oppleve noe nytt. Flott er det også at vi nå får kjørt regionale samlinger etter samme modell. Parallelt arrangeres det trenerkurs. Skiskytterforbundet har en såkalt utviklingstrapp som jentene og guttene får innblikk i. Alle som er med på prosjektet forplikter seg til å levere elektronisk dagbok. De legges ut på nettet uten navn, slik at alle kan få innblikk i hvordan konkurrentene trener. I 2020 kan vi forhåpentligvis gå tilbake å se hvordan toppene trente som 15-åringer, sier Nilsen.

Grete Ingeborg Nykkelmo er Statkrafts forlengede arm inn i prosjektet. Den tidligere verdensmesteren i langrenn og skiskyting, kan fortelle at Statkraft også er opptatt av det som har med rekruttering å gjøre.

- Samarbeidet med Norges Skiskytterforbund er både viktig og relevant for oss. Det er mange likhetstrekk mellom det som skjer hos oss og i prosjektet. Det handler mye om å tiltrekke seg de beste talentene, for så å videreutvikle disse. Samtidig legges det vekt på at det skal være kompetanseflyt ut i de lokale miljøene, sier Nykkelmo.