Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Storbritannia størst i verden på havvindkraft

24 sep., 2010

Storbritannia har nå bygget ut mer vindkraft til havs enn resten av verden til sammen. I 2013 vil britene få mer strøm fra fornybare kilder enn fra kjernekraft – med bidrag fra Statkraft.

23. september åpnet Vattenfall verdens foreløpig største vindkraftverk til havs – Thanet Offshore Wind Farm med 300 MW fordelt på 100 turbiner – utenfor kysten av Kent i England. Storbritannia har nå 5000 MW vindkraft installert, hvorav 1300 MW til havs. Det betyr at de har flere havvindturbiner i drift enn resten av verden til sammen, ifølge bransjeorganisasjonen RenewableUK.

Britene får nå i overkant av fire prosent av strømforsyningen sin fra vindkraft, eller nok til å forsyne nærmere tre millioner britiske hjem med fornybar energi.

Og dette er bare begynnelsen. Storbritannia har som kjent mål om å bli en supermakt innen vindkraft. Nærmere 2600 MW (966 turbiner) er for tiden under bygging på land og til havs, og ytterligere 6200 MW (2311 turbiner) har fått konsesjon. Målet er å dekke 25 prosent av strømbehovet innen 2020.

Statkraft bidrar

Allerede i 2013 er det ventet at britene vil få mer strøm fra fornybare kilder enn fra kjernekraft. Statkraft har allerede tre vannkraftverk og én vindpark i drift i Wales, og ytterligere én vindpark under bygging sammen med Statoil utenfor kysten av Norfolk i England. Sheringham Shoal vindpark med 317 MW fordelt på 88 turbiner skal stå ferdig i 2012.

I tillegg er Statkraft, Statoil, RWE og SSP gjennom konsortiet Forewind i gang med å utvikle vindkraftprosjekter på Doggerbank – med et potensial på over 9000 MW. Doggerbank er den største havvindsonen som noen gang er blitt tildelt for utbygging av vindkraft.

USA fortsatt størst

På verdensbasis, når land- og havprosjekter regnes sammen, har imidlertid britene et stykke igjen til toppen: USA hadde ved årsskiftet installert over 35 000 MW vindkraft, etterfulgt av Tyskland med nær 26 000 MW og Kina med vel 25 000 MW. Storbritannia lå på åttende plass i 2009, men kommer ganske sikkert til å klatre oppover på listen i årene som kommer.

Les mer om vindkraft i Storbritannia på RenewableUKs nettsider.