Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Statkrafts første kraftverk i Tyrkia åpnet

15 okt., 2010

Cakit kraftverk ble offisielt åpnet av Tyrkias energiminister Taner Yildiz. Statkraft har planlagt flere vannkraftverk i landet.

- Behovet for ny energi er stort, og jeg ønsker Statkraft velkommen til å vokse sammen med Tyrkia, sa den tyrkiske energiministeren Taner Yildiz fra talerstolen under den offisielle åpningen 12. oktober.
Deretter bisto han blant andre Statkrafts styreleder Svein Aaser med å klippe snoren som markerte at vannkraftkraftverket ble offisielt åpnet. Yildiz la også vekt på at det er viktig at utbyggere viser samfunnsansvar lokalt i forbindelse med utbygginger.

Tyrkia er vekstmarked for vannkraft

Tyrkia har stort potensial for å utvikle fornybar energi og kan bli en av de ledende nasjonene i Europa på området. Årlig forbrukes rundt 200 TWh elektrisk kraft i Tyrkia, men etterspørselen etter strøm ventes å øke til rundt 400 TWh innen 2020. I dag er nesten 20 prosent av kraftproduksjonen basert på vannkraft, og potensialet for å bygge ut ny vannkraft i Tyrkia er stort.

Cakit er et elvekraftverk med 20 MW i installert effekt og vil i gjennomsnitt produsere 95 GWh årlig. Det tilsvarer strømforbruket i ca. 32 000 tyrkiske husstander. Byggearbeidene startet i april 2008. Cakit var ett av flere prosjekter i porteføljen til selskapet Yesil Enerji, som Statkraft kjøpte i juni 2009. Statkraft fullførte byggingen av kraftverket som ble ferdigstilt i mai 2010, startet kommersiell produksjon i juni 2010 og ble offisielt åpnet i 12. oktober 2010.

Planlegger flere kraftverk

Statkraft arbeider med ytterligere tre prosjekter i Tyrkia. Dersom alle bygges ut vil anleggene få en samlet effekt på om lag 550 MW og gjennomsnittlig produksjonskapasitet på ca. 1800 GWh årlig. Totalt vil det medføre investeringer på omlag 4,5 milliarder kroner.

- Statkrafts satsing i Tyrkia har god lønnsomhet og bidrar til å gi Europa mer ren energi. Det skapes også arbeidsplasser og utvikling lokalt, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen i Statkraft.

Faktaark (pdf) om Cakit kraftverk kan lastes ned her.

Fotografier fra åpningen av Cakit kraftverk kan lastes ned fra vår bildebank på Flickr.

Den engelskspråklige, tyrkiske avisen Hürriyet Daily News & Economic review har omtalt åpningen på sine nettsider.

Den norske ambassaden i Ankara omtaler også åpningen.