Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Statkraft tar over Smøla II

13 jan., 2010

Onsdag 25. august tok Statkraft over driften av Smøla vindpark byggetrinn II, som fram til nå har vært operert av Siemens. Det betyr at alle de 68 vindturbinene i Smøla vindpark fra nå av blir operert og drevet av Statkraft selv.

I forkant av overtagelsen er det gjort et solid og meget omfattende arbeid for å kartlegge og vurdere tilstanden på komponenter og deler, utarbeide lister over hva som eventuelt er av mangler og sørge for at dette blir rettet på før Statkraft tar over.

Smøla vindpark ble bygget ut i to trinn. Trinn 1 ble påbegynt i 2001 og åpnet av Kong Harald 5. september 2002. Trinn 2 ble påbegynt i 2004 og satt i drift 27. september 2005. Den samlede installasjon er på 150 MW og midlere årsproduksjon ligger på ca 450 GWh.Parken består av totalt 68 turbiner, der byggetrinn 1 består av 20 turbiner på 2,0 MW hver, og byggetrinn 2 består av 48 turbiner på 2,3 MW hver. Vindparken dekker et areal på nærmere 18 km kvadratkilometer og er Norges største - så langt.

Fornøyd kraftverkssjef

- Jeg er meget godt fornøyd med den måten kraftverksgruppen og regionens tekniske avdeling har løst oppgaven med teknisk gjennomgang av 68 turbiner på Smøla, sier kraftverkssjef Arild Soleim.

- Vi høstet mye nyttig erfaring da vi tok over driftsansvaret for Hitra vindpark, der vi gjorde tilsvarende jobb på 24 turbiner høsten 2009. Denne måten å inspisere turbiner på, før garantiutløp, er meget viktig og Statkraft har skaffet seg en meget god dokumentasjon på vindturbinenes tilstand. Vi har blant annet gjennomført endoskopi på alle gearkassene med egne mannskaper, og det er en kompetanse vi vil få meget stor nytte av i fremtiden, understreker en meget godt fornøyd kraftverkssjef.

- Siemens er nå snart ferdig med å utbedre de feil og mangler vi har funnet, og vi gleder oss til å ta over driften på disse turbinene også. Statkraft har nå 92 vindturbiner i egen drift og de blir alle overvåket fra regionsentralen i Gaupne, avslutter Arild Soleim.