Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

SN Power gir katastrofehjelp til Filippinenes Røde Kors

13 jan., 2009

SN Power Invest har i dag forpliktet seg til å donere vannrenseutstyr til Filippinenes Røde Kors som katastrofehjelp til Filippinene.

Vannrensesystemet har høyeste prioritet i hjelpearbeidet etter de kraftige oversvømmelsene, og utstyret brukes i utstrakt grad av både FN og Røde Kors over hele verden. Donasjonen består av et Scan-Water vannanlegg for nødssituasjoner som er konstruert for å rense 4000 liter vann i timen, 4000 sammenleggbare 10-liters jerrykanner for transport av drikkevann, samt 1000 nødrenseanlegg for drikkevann til enkeltpersoner. Hver nødutstyrspakke vil  dekke drikkevannsforbruket til én familie. Utstyret ankommer Manila fredag 2. oktober, og blir gitt til Filippinenes Røde Kors for fordeling og utsendelse til de katastroferammede områdene i og rundt Manila.

SN Powers gave kommer i tillegg til de tiltak som allerede er iverksatt av vårt søsterselskap SN Aboitiz Power og vårt partnerselskap Aboitiz Group gjennom deres forskjellige selskaper og Aboitiz Foundation.

- Det er avgjørende at alle som er rammet av disse kraftige oversvømmelsene får rent og trygt drikkevann. Gaven fra SN Power viser engasjement og sosialt ansvar i en krisesituasjon, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim.

- Behovet for rent drikkevann er kanskje den viktigste faktoren under og etter så kraftige oversvømmelser som den Filippinene opplever akkurat nå, sier administrerende direktør Øistein Andersen i SN Power. - Jeg vet at dette blir et betydelig bidrag til de mest sårbare ofrene i denne katastrofen, fortsetter han.

Sentrale deler av Luzon-øya opplevde sitt verste regnvær på 40 år da den tropiske tyfonen Katsana kom inn over området lørdag 26. september. Nedbørsmengder på 424 mm i løpet av 12 timer førte til  en kraftig stigning av vannivået og store skader på bygninger. Minst 300 er omkommet som følge av at Katsana feide inn over Filippinene. Nærmere 2 millioner mennesker ble rammet av mangel på mat og rent vann, og 567 000 er evakuert fra Manila-området og de omkringliggende provinser.

Alle ansatte SN Power, SN Powers samarbeidspartner SN Aboitiz Power er gjort rede for, samt alle konsulenter og alt personell i vannkraftprosjektene i Magat, Ambuklao og Binga, og alle er i sikkerhet.

SN Power og SN Aboitiz Power har bidratt mye til den sosiale og økonomiske utviklingen på Filippinene i de senere år gjennom et omfattende CSR-program. Dette er første gangen selskapene deltar aktivt i en katastrofehjelpoperasjon.

SN Power (Statkraft Norfund Power Invest AS) ble etablert i 2002, og er et norsk aksjeselskap som eies av Statkraft og Norfund med hhv. 60/40. Statkraft er et norsk statseid kraftselskap, og er Nordeuropas største vannkraftprodusent. Norfund er en ledende norsk risikokapitalinvestor innen utviklingsmarkeder og finansieres av den norske stat.

Målet for SN Powers forretningsdrift er å bli et ledende vannkraftselskap i utviklingsmarkedene, og bidra til økonomisk vekst og bærekraftig utvikling. SN Power er aktiv i Asia, Afrika og Latin-Amerika. SN Power går aktivt inn for sertifiserte utslippsreduksjoner (CER) i alle sine vannkraftprosjekter over hele verden.

www.snpower.no