Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Ringvirkninger og samarbeid

13 jan., 2009

- Vi føler at noe er på gang, at kraftverkene har positive konsekvenser for området, sier Norberto Pacio, leder for landsbyrådet i Tinongdari nær Binga der SN Power ruster opp kraftverket sammen med sin lokale partner Aboitiz.

- At nye partnere som SN Aboitiz Power dukker opp, gir større frihet til å velge vår egen utvikling, sier Pacio.
Han trekker frem resirkuleringsprosjektene i landsbyen.
- Vi ønsket å stanse forsøplingen av naturen rundt landsbyen, og med SN Aboitiz Powers bidrag kan vi gjennomføre det med opplæring i resirkulering og retur.

I Tinongdan har SN Aboitiz Power også støttet bygging av samfunnshuset, utbedring av klasserom i landsbyens skole og gymundervisningen på skolen. Kvinneforeningen og foreningen for eldre har begge fått pengestøtte, det samme har den nyinnkjøpte landsbyambulansen. Men aller helst snakker landsbyleder Pacio om det lokale kulturlivet.

- Vi har underskrevet en avtale med SN Aboitiz Power om at den tradisjonelle kulturen må vedlikeholdes, og nå holder vi workshops og underviser folk i håndverksteknikker. Barna våre lærer seg lokale danser, og en gang i året har vi kulturfestival. Vi vil vokse, men det er også viktig å tenke på hvordan vi vokser.

I likhet med Pacio understreker konserndirektør Manny Rubio i SN Aboitiz Power at det finnes flere måter å måle suksess på enn penger.
- Mennesker rundt, som sørger for at ting fungerer over tid, må føle at de verdsettes. Når våre ansatte kan bekrefte at de er fornøyd – både med jobben og med merverdien SN Aboitiz Power har for samfunnet deres, da kan vi si at vi er en suksessrik bedrift.