Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Kick-off med fornybarseminar

24 nov., 2009

Åpningen av prototypen på verdens første saltkraftverk startet med fornybarseminar på Statkrafts hovedkontor på Lilleaker, der betydningen av osmose og membran-teknologien ble satt i et vitenskapelig- og naturvern-perspektiv av presentasjonsholderne Michael Flynn fra Nasa og leder for WWF Rasmus Hansson.

Konsernsjef Bård Mikkelsen åpnet seminaret:

-Som Europas ledende leverandør av fornybar energi har Statkraft et spesielt ansvar for å utvikle nye rene energikilder. Det er med stolthet at vi i dag kan åpne verdens første osmose-kraftverk. Vi tror at saltkraft vil bli en viktig del av morgendagens rene energikilder, sa Mikkelsen og henviste til at saltkraft er inkludert i fornybardirektivet sammen med andre fornybare energikilder.

Leder for Innovasjon og Vekst, Sverre Gotaas,belyste deretter 40-års teknologisk utvikling ”fra salt til elektrisitet”, som har ledet frem til at Statkraft nå kan demonstrere produksjon på prototypen på et saltkraftverk på Tofte. Gotaas la vekt på at samarbeid er helt nødvendig for å skape en industri/kommersiell virksomhet av dette.
-Vi trenger samarbeidspartnere og tilgang på de beste membran-forskerne, også utenfor Norge, som kan samarbeide med vårt team i Statkraft, sa Gotaas.
-Ja, vi tror at osmose har en fremtid. Om 20 år bør osmose være like viktig som andre fornybare energikilder, sa han.

Også andre miljøer, med annet mål for øyet enn å produsere energi, bruker teknologien i sitt daglige virke:Michael Flynn, Head of advanced water recycling technology i Nasa, forklarte hvordan osmose benyttes som vannrensende teknologi på romferder:
-I likhet med kloden vår er en romstasjon lukket, vi er tvunget til å resirkulere alt for å gjennomføre romferder på en økonomisk forsvarlig måte. Vannresirkulering er linken mellom Statkraft og Nasa, men i stedet for å bruke ”human waste” bruker Statkraft rent vann for å skape energi, sa Flynn som roste Statkraft for å ta teknologien hele veien til produksjon.
-Dette plasserer Statkraft et langt skritt foran konkurrentene. Nasa er interessert i membran-teknologien og vil støtte Statkraft så mye vi kan på veien videre.

WWF-leder Rasmus Hanssonavsluttet seminaret med naturvernernes syn på nye kilder til fornybar energi.
-For å løse klimautfordringene må vi legge om produksjonen til fornybare energikilder så raskt som overhode mulig. Investeringer i fornybar energi må gjøres i utviklingsland, og osmose er et godt eksempel på en teknologi som det kan satses på i utviklingsland. Klimaproblemet kan ikke løses med markedsmekanismer alene, men oppsiden er at investeringer i fornybare og bærekraftige energikilder kan skape lønnsom forretning raskt, sa Hansson.