Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Fortsatt sterke resultater mens prisene faller videre

07 mai, 2024

Statkraft leverte sterke resultater i første kvartal 2024 mens energiprisene fortsatte å falle etter to ekstraordinære år i energimarkedene. Statkrafts kraftproduksjon, energidisponering og trading og origination-aktiviteter bidro alle til det gode resultatet.

  • Netto driftsinntekter var 19,6 milliarder kroner i første kvartal 2024 sammenlignet med 23,5 milliarder i samme kvartal i fjor da den europeiske energikrisen skapte ekstraordinære markedsforhold.
  • Underliggende EBIT falt til 13,5 milliarder kroner (17,5 milliarder kroner), mens resultat etter skatt var 6,8 milliarder kroner (10,2 milliarder kroner).
  • Energimarkedene fortsatte å normalisere seg og strømprisene falt kraftig, drevet av lavere gasspriser, en mild vinter og redusert etterspørsel. Europeiske strømpriser falt med 31 prosent i Norden i første kvartal og 42 prosent i Europa/Tyskland sammenlignet med de ekstraordinært høye prisene i samme kvartal i fjor.
  • Statkraft signerte flere langsiktige avtaler, inklusive kraftkjøpsavtaler med Alcoa Norge og Hydro Energi i Norge.
  • Statkraft solgte solkraftverket Ballymacarney (199 MW) i Irland for 1,8 milliarder kroner.
  • 18. mars utnevnte Statkraft Birgitte Ringstad Vartdal som konsernsjef med virkning fra 1. april.

– Jeg er fornøyd med de sterke resultatene tross mye lavere strømpriser i første kvartal. Vi fortsetter å levere godt innen kraftproduksjon og energidisponering og har høy verdiskaping i virksomhetsområdet trading og origination. Vi er godt posisjonert med en solid og skalerbar forretningsmodell som gir oss den fleksibiliteten som trengs for å raskt tilpasse oss endrede markedsforhold, sier konsernsjef Birgitte Ringstad Vartdal i Statkraft.

Gjennomsnittlig systempris i Norden var 58,3 euro/MWh, ned 26,8 euro fra de ekstraordinære prisene i første kvartal av 2023 og omtrent på samme nivå som i fjerde kvartal 2023. Områdeforskjellene i Norge fortsatte å avta, men prisene i de sørlige prisområdene (NO1 og NO2) var fortsatt høyere enn prisene i resten av landet.

Høyere tilgjengelighet i kjernekraften, litt høyere vindkraftproduksjon og lavere total eksport bidro til fortsatt nedgang i de nordiske strømprisene. Temperaturene i Norge var litt høyere enn normalt. Magasinfyllingen i Norden falt i løpet av første kvartal til 76 prosent av medianen ved utgangen av mars og er for øyeblikket på 81,4 prosent av medianen, tilsvarende 23,7 prosent av full kapasitet.

Statkrafts kraftproduksjon var høyere enn i samme kvartal i fjor og over normalen for perioden, hovedsakelig drevet av vannkraftproduksjonen i Norge og Brasil.

Driftskostnadene i første kvartal falt fra fjerde kvartal 2023, men var litt høyere enn i første kvartal i fjor. Økningen ble drevet av høyere aktivitetsnivå, for det meste knyttet til forretningsutvikling, økt antall årsverk, lønnsjusteringer og valutaeffekter, delvis motvirket av lavere variabel godtgjørelse.

Underliggende EBIT var 13,5 milliarder kroner sammenlignet med 17,5 milliarder kroner i samme kvartal i fjor, drevet av betydelig lavere strømpriser og sikringsgevinster både i Norden og Europa, delvis motvirket av reversering av en avsetning på 2,6 milliarder kroner knyttet til Baltic Cable, fjerningen av høyprisbidraget i Norge, og høyere norsk kraftproduksjon.

Norden-segmentet var den viktigste bidragsyteren til resultatene med en underliggende EBIT på 12,0 milliarder kroner til tross for betydelig lavere strømpriser sammenlignet med i fjor. Marked-segmentet

leverte en sterk underliggende EBIT på 1,4 milliarder kroner i kvartalet, hovedsakelig knyttet til origination-aktivitetene.

Statkraft rapporterte et resultat før skatt på 14,0 milliarder kroner, inkludert negative netto finansposter på 1,9 milliarder kroner. Netto finansposter i kvartalet inkluderte negative valutaeffekter, hovedsakelig drevet av en svakere krone mot euro, pund og dollar. Resultat etter skatt var 6,8 milliarder kroner.

Statkraft fortsetter å utvikle en bred portefølje av vannkraft-, vindkraft-, solkraft- og batterilagringsprosjekter, hovedsakelig i forretningsområdene Norden og Europa. Selskapet har dessuten lagt frem planer om å doble investeringer og vedlikehold i de norske vannkraftverkene til fire milliarder kroner årlig mot 2030 og å starte fem store effektoppgraderingsprosjekter.

Investeringene i kvartalet var fire milliarder kroner, hvorav 2,6 milliarder kroner var relatert til ny produksjonskapasitet, nettjenester og batteriprosjekter, og 0,6 milliarder var vedlikeholdsinvesteringer, hovedsakelig i nordisk vannkraft.

For 2024 planlegger Statkraft et rekordhøyt investeringsnivå på 32 milliarder kroner, inkludert Enerfin.

Den geopolitiske situasjonen og markedsforholdene endrer seg, strømprisene i Europa har falt kraftig og teknologikostnadene har økt betydelig. Også kapitalkostnaden har økt, noe som påvirker lønnsomheten i prosjektene, verdsettelsene og tilgang til kapital. I tillegg er utviklingen i markedsregulering og støttepolitikk forsinket.

– Selv om kostnadene er høyere og situasjonen har blitt mer utfordrende, går den grønne energiomstillingen raskere, drevet av fortsatt vekst i etterspørselen etter mer fornybar energi. Mulighetene til å levere lønnsomme prosjekter er fortsatt til stede. Statkraft har etablert en betydelig evne til å utvikle en prosjektportefølje og å gjennomføre prosjekter. Den fleksible forretningsmodellen, den sterke prosjektporteføljen og en organisasjon som kan utnytte mulighetene i det grønne skiftet, betyr at Statkraft er godt posisjonert for videre vekst, sier Ringstad Vartdal.

Statkraft har bygget en sterk portefølje av nye fornybarprosjekter, inkludert å ha modnet nye prosjekter til investeringsbeslutning og flere verdiskapende fusjoner og oppkjøp, særlig kjøpet av Enerfin som ventes gjennomført i andre kvartal. Denne transaksjonen vil ytterligere styrke selskapets posisjon i to av kjernemarkedene, Spania og Brasil.

– Våre investeringer og utviklingsaktiviteter styrker Statkraft for fremtiden, men binder på kort sikt opp kapital og krever mer prioritering fremover. Vi vil derfor frigjøre investeringskapasitet, inkludert salget av Enerfin-porteføljen i Canada, USA, Colombia, Chile og Australia, utforske et salg av fjernvarmevirksomheten, invitere nye eiere inn i Silva Green Fuel og starte opp igjen arbeidet med å invitere nye eiere inn i Mer. Gjennom den årlige strategiske gjennomgangen, som pågår nå, vil vi spisse strategien, vurdere målene, og prioritere de prosjektene som passer best og er mest lønnsomme for Statkraft. Vår strategiske retning står fast, og vi fortsetter å fornye verden med ren energi, sier Ringstad Vartdal.

Resultater, rapporter og presentasjoner

Last ned års- og kvartalsrapporter, presentasjoner og se webcaster for Statkraft AS.

Les mer

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Mann
Stephan Skaane
Vice President Group Treasury
Mann
Arild Ratikainen
Senior Financial Advisor
Mann i dress smiler
Torbjørn Steen
Vice President External Communications
Lars Magnus Günther
Lars Magnus Günther
Pressetalsperson