Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Birgitte Ringstad Vartdal blir ny konsernsjef i Statkraft

18 mar., 2024

Styret i Statkraft har utnevnt Birgitte Ringstad Vartdal til ny konsernsjef i selskapet. Hun kommer fra stillingen som Norden-sjef i Statkraft, og etterfølger Christian Rynning-Tønnesen som ønsker å fratre etter 14 år som konsernsjef.

Styret har gjennomført en grundig ansettelsesprosess med både interne og eksterne kandidater. Vartdal tiltrer stillingen som konsernsjef 1. april 2024.

- Styret er svært glade for at Birgitte har takket ja til å overta jobben som konsernsjef i Statkraft. Birgitte har bred og relevant bakgrunn som konserndirektør i Statkraft og som administrerende direktør og finansdirektør i rederiet Golden Ocean. Hun er en sterk og tydelig leder med de egenskapene som skal til for å lede et stort og internasjonalt selskap. Det er en styrke at vi rekrutterer ny konsernsjef fra egne rekker, som kjenner selskapet, organisasjonen og våre viktigste interessenter godt, sier styreleder Alexandra Bech Gjørv i Statkraft.

Vartdal har de siste to årene ledet Statkrafts største forretningsområde, Nordics. Hun var før det konserndirektør for European Wind and Solar i selskapet, og ledet utviklingen av vind- og solkraft i Europa, nye forretningsområder, innkjøp og prosjektutbygging. Vartdal er født i 1977, er utdannet sivilingeniør innen fysikk og matematikk fra NTNU og har en master (MSc) i finansiell matematikk fra Herriot Watt University i Skottland. Hun er tidligere styremedlem i blant annet Yara og Mowi, tidligere medlem av bedriftsforsamlingen i Equinor, og sitter nå i styret i Fornybar Norge og flere av Statkrafts datterselskaper.

- Jeg er veldig glad og samtidig ydmyk for å bli vist tilliten til å skulle lede Statkraft og våre mer enn 6 000 engasjerte og dyktige medarbeidere i vårt arbeid med å fornye verden med ren energi. Statkraft er et viktig selskap i energiomstillingen av Norge, Europa og verden, som jeg er stolt over å være en del av. Vi skal fortsatt bidra som Norges klart største kraftprodusent og være industriens viktigste partner gjennom å tilby stabil, grønn energi til konkurransedyktige priser i de markedene vi opererer, sier Birgitte Ringstad Vartdal, ny konsernsjef i Statkraft AS.

Statkraft står for 1/3 av Norges kraftproduksjon, og er Europas største produsent av fornybar energi. Selskapet har også betydelig virksomhet i Sør-Amerika og India. Selskapet investerer i, bygger og drifter fornybar kraft i Norge, Europa og utvalgte markeder internasjonalt. Statkraft har en av de ledende energihandelsavdelingene i Europa, og investerer i nye grønne teknologier.

- Statkraft er godt posisjonert og har store muligheter til å bidra til det grønne skiftet og skape grønne arbeidsplasser i Norge og internasjonalt. Utslippsreduksjoner og behov for energisikkerhet øker etterspørselen etter fornybar energi, samtidig som vi ser at fortsatt teknologiutvikling og økt skala reduserer kostnadene. Det gir muligheter til fortsatt god og lønnsom vekst så lenge vi fortsetter å jobbe så effektivt, sikkert og bærekraftig som mulig, sier Vartdal.

Statkraft startet som et norsk vannkraftselskap, og har utviklet seg til å bli et ledende internasjonalt fornybar energi-selskap med virksomhet i 21 land. Selskapet har nå en portefølje med flere enn 400 fornybarprosjekter som kan utvikles de neste årene. Statkraft hadde ved årsskiftet en beregnet verdi (enterprise value) på 388 milliarder kroner, som gjør Statkraft til det nest mest verdifulle norske selskapet etter Equinor.

- Jeg vil gratulere styret med valget av Birgitte som ny konsernsjef. Hun har en veldig relevant bakgrunn og kjenner organisasjonen og virksomheten svært godt. Birgitte er strategisk, analytisk og evner å få med seg organisasjonen. Hun har en jordnær personlighet som gjør at hun på mange måter personifiserer Statkrafts tre verdier, ansvarlighet, gjøre en forskjell og å vokse sammen, sier avtroppende konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen i Statkraft AS.

Rynning-Tønnesen startet i Statkraft første gang i 1992 - 2005, og kom tilbake til selskapet som konsernsjef i 2010 etter å ha vært konsernsjef i Norske Skog. Statkraft har under Rynning-Tønnesens ledelse økt omsetningen fra 29 milliarder norske kroner i 2010 til 124 milliarder i 2023, og har de siste fem årene levert en gjennomsnittlig avkastning til den norske staten som eier på 26 prosent per år.

- Jeg vil takke Christian for hans lederskap og store bidrag til Statkraft. Det er ikke mange ledere i Norge som kan se tilbake på den samme verdiskapningen og verdiutviklingen i et så stort selskap. Under Christians ledelse har Statkraft også posisjonert seg for å ta del i den videre veksten innen fornybar energi. I tillegg hadde han sørget for å ha gode kandidater til å kunne overta som konsernsjef, som gjorde at vi fant den beste kandidaten i Birgitte, sier Bech Gjørv.

Vartdal vil få den samme grunnlønn som avtroppende konsernsjef Rynning-Tønnesen på 6,3 millioner kroner. Som andre ledere i Statkraft, vil Vartdal ha en variabel lønnsordning basert på oppnåelse av spesifikke mål. Denne ordningen gir maksimalt 25 prosent av grunnlønn.

Vartdal opprettholder sin deltakelse i den innskuddsbaserte pensjonsordningen for alle ansatte, og i ordningen med en tilleggslønn på 18 prosent av ordinær lønn over 12G som kan brukes til privat pensjonssparing som er beskrevet i Statkrafts retningslinjer for godtgjørelse til ledende personer, godkjent på generalforsamlingen i 2023. Vartdal har også andre ytelser som bilgodtgjørelse, forsikringer og mobil i samsvar med selskapets retningslinjer.

Styreleder Alexandra Bech Gjørv, ny konsernsjef Birgitte Ringstad Vartdal og avtroppende konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen er tilgjengelig for media på en pressekonferanse på Statkrafts hovedkontor i dag kl. 13.00.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Media:
Pressetalsperson Lars Magnus Günther, tel: +47 912 41 636, e-post: lars.gunther@statkraft.com
Vice President Torbjørn Steen, tel: +47 911 66 888, e-post: torbjorn.steen@statkraft.com

Kapitalmarkeder:
Vice President Stephan Skaane, tel: +47 905 13 652, e-post: stephan.skaane@statkraft.com
Senior Financial Advisor Arild Ratikainen, tel: +47 971 74 132, e-post: arild.ratikainen@statkraft.com

eller www.statkraft.no

Om Statkraft

Statkraft er et ledende internasjonalt selskap innen vannkraft og Europas største leverandør av fornybar energi. Konsernet produserer vannkraft, vindkraft, solkraft og gasskraft og leverer fjernvarme. Statkraft er en global markedsaktør innen energihandel og har over 6000 ansatte i mer enn 20 land.

Vedlegg