Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Sterkt resultat og økt usikkerhet i markedet

11 mai, 2022

Statkraft hadde et sterkt driftsresultat i kvartalet. Russlands invasjon av Ukraina har ytterligere påvirket en allerede ekstraordinær situasjon i energimarkedet og økt usikkerheten.

Underliggende driftsresultat var 18 milliarder kroner, en økning på 10,7 milliarder kroner sammenlignet med første kvartal i fjor. Forbedringen var drevet av betydelig høyere nordiske kraftpriser og høyere resultat fra konsernets markedsaktiviteter. Det solide resultatet styrker Statkrafts finansielle kapasitet og evne til å levere på vekststrategien.

Den gjennomsnittlige nordiske systemprisen var 109 EUR/MWh, mot 42 EUR/MWh i samme kvartal i 2021.

- Statkraft oppnådde et sterkt resultat i første kvartal, drevet av høyere nordiske kraftpriser og et solid bidrag fra våre markedsaktiviteter. Russlands invasjon av Ukraina har ført til menneskelige tragedier og usikkerhet rundt tilgang på energi. Krigen har også påvirket en allerede stram markedssituasjon og ført til økt usikkerhet og volatilitet. De høye kraftprisene er krevende for mange konsumenter, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen.

- Det presserende behovet for å redusere Europas avhengighet av russisk energi og de økende klimautfordringene krever et høyere tempo i investeringer i fornybar energi. Som Europas største produsent av fornybar energi vil Statkraft fortsette å levere på våre vekstambisjoner mot en utslippsfri fremtid, legger konsernsjefen til.

Reinvesteringer i den nordiske vannkraftporteføljen har høy prioritet og store rehabiliteringsprosjekter er i gang. De årlige reinvesteringene på to milliarder kroner vil optimalisere de nordiske vannkraftverkene for fremtidige krav og sikre pålitelig kraftproduksjon i mange år fremover.

Samlet kraftproduksjon var 18,5 TWh, 2,1 TWh lavere enn i første kvartal i fjor. Nedgangen var primært relatert til norsk vannkraft og tysk gasskraft. De norske vannkraftverkenes fleksibilitet ble utnyttet og kraftproduksjonen, særlig i Sør-Norge, økte mot slutten av kvartalet.

Resultatet etter skatt endte på 11,4 milliarder kroner, en forbedring på 6,6 milliarder kroner fra samme kvartal i 2021.

Netto rentebærende gjeld var 11 milliarder kroner, noe som gir rom for betydelige nye investeringer innen fornybar energi.

I januar solgte Statkraft tre solkraftprosjekter i Nederland og ett i Spania. Alle prosjektene er en del av forretningsmodellen hvor målet er å utvikle og bygge landbaserte vind- og solparker med intensjon om å selge dem for å reinvestere kapitalen i nye prosjekter.

I mars signerte Statkraft en avtale med det tyske kjemiselskapet WACKER som sikrer at om lag 40 prosent av elektrisiteten som brukes av smelteverket for silisiummetall i Trøndelag skal dekkes av vannkraft. Statkraft skal levere til sammen 2,35 TWh sertifisert norsk vannkraft fra 2022 til 2027.

Grønt hydrogen er viktig for å avkarbonisere både industrien og transportsektoren. I april ble Statkraft og Skagerak Energi tildelt støtte fra Enova til å utvikle en fleksibel containerløsning for verdens første hydrogendrevne lasteskip. Statkraft og Aker gikk ut av ammoniakkprosjektet HEGRA. Det ble inngått samarbeidsavtaler med Aker Clean Hydrogen for i fellesskap å utforske mulighetene for grønn hydrogen- og ammoniakkproduksjon i India og Brasil.

I mai ga styrene i Agder Energi (eid 45,5 % av Statkraft) og Glitre Energi sin støtte til en full sammenslåing av de to selskapene. Det nye selskapet blir det største vertikalt integrerte selskapet i norsk kraftsektor med økt effektivitet, investeringskapasitet og kompetanse. Gjennomføringen av fusjonen er betinget av godkjenning fra de ekstraordinære generalforsamlingene i begge selskapene i juli. Det tas sikte på at sammenslåingen skal tre i kraft fra 1. januar 2023.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Kapitalmarkeder:
Funding manager Stephan Skaane, tel: +47 905 13 652, e-post: stephan.skaane@statkraft.com
Senior Financial Advisor Arild Ratikainen, tel: +47 971 74 132, e-post: arild.ratikainen@statkraft.com

Media:
Head advisor Lars Magnus Günther, tel: +47 912 41 636, e-post: lars.gunther@statkraft.com

eller www.statkraft.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Statkraft er et ledende internasjonalt selskap innen vannkraft og Europas største leverandør av fornybar energi. Konsernet produserer vannkraft, vindkraft, solkraft og gasskraft og leverer fjernvarme. Statkraft er en global markedsaktør innen energihandel og har 4800 ansatte i 19 land.

 

Vedlegg