Statkraft AS – Utstedelse av sertifikatlån

27 jul., 2022

Statkraft AS har den utstedt et nytt sertifikatlån på NOK 5 milliarder, kupong 3.39%. Sertifikatet forfaller 1. februar 2023.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12