Statkraft AS – Utstedelse av sertifikatlån

17 mar., 2022

Statkraft AS har den utstedt et nytt sertifikatlån på NOK 5 milliarder, kupong 1,65%. Sertifikatet forfaller 1. august 2022.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.