Offentliggjøring av resultater for andre kvartal 2021

19 jul., 2021

Statkraft offentliggjør resultater for andre kvartal 2021 torsdag 22. juli 2021 klokken 08.00.

Materialet vil være tilgjengelig på Statkrafts internettsider www.statkraft.no/ir og på Oslo Børs www.newsweb.no.

Direkte webcast
Kl. 09.00: Statkraft presenterer resultatene på webcast som overføres direkte på www.statkraft.no. Presentasjonen holdes på engelsk.

Kontaktperson:
Arild Ratikainen, Investor Contact, tlf.: +47 971 74 132, e-post: arild.ratikainen@statkraft.com


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12