Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Statkraft AS: Resultat for andre kvartal

17 jul., 2020

Lave nordiske kraftpriser påvirket resultatet for andre kvartal

(Oslo, 17. juli 2020) I en periode med Covid-19 og stor snøsmelting har Statkraft opprettholdt pålitelig og sikker drift. De nordiske kraftprisene har vært under press gjennom hele 2020, og falt ytterligere i andre kvartal.

- Et høyt tilsig fra snøsmelting har resultert i svært lave kraftpriser i Norden gjennom vår- og sommermånedene, noe som medfører et svakt kvartalsresultat. Statkraft har en robust finansiell stilling og fortsetter å utvikle nye fornybarprosjekter, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen.

Et betydelig hydrologisk overskudd som følge av store snømengder har lagt press på de nordiske kraftprisene. I andre kvartal var den gjennomsnittlige nordiske systemprisen 5,6 EUR/MWh, en nedgang på 84 prosent sammenlignet med samme kvartal i 2019. Samlet kraftproduksjon var 15,9 TWh i kvartalet, en økning på 3,6 TWh. Økningen var primært knyttet til nordisk vannkraft.

Statkraft hadde et negativt underliggende driftsresultat (EBIT) på 100 millioner kroner i andre kvartal i 2020. Dette var en nedgang på 2689 millioner kroner fra samme kvartal i fjor. Nedgangen var hovedsakelig drevet av de betydelig lavere nordiske kraftprisene.

En styrking av den norske kronen førte til positive og i hovedsak urealiserte valutaeffekter på 2,3 milliarder kroner. Resultat etter skatt ble 491 millioner kroner, en nedgang på 1631 millioner kroner.

Statkraft har en robust finansiell stilling, og selskapets solide kredittvurdering ble nylig bekreftet. Kontantstrømmen fra driften var 303 millioner kroner i kvartalet. Netto rentebærende gjeld over egenkapital var 20,7% ved utgangen av kvartalet.

Statkraft hadde et underliggende driftsresultat (EBIT) på 3990 millioner kroner i første halvår, en nedgang på 5360 millioner kroner sammenlignet med samme periode i 2019. Hoveddriveren for nedgangen var de lave nordiske kraftprisene. Resultat etter skatt for første halvår ble også påvirket av nedskrivninger og negative valutaeffekter og endte med et negativt resultat på 1397 millioner kroner.

I juni ble vannkraftverket Moglicë i Albania satt i drift. Statkrafts årlige kraftproduksjon i Albania vil være 700 GWh, som tilsvarer omlag 13 prosent av landets totale kraftproduksjon.

Tre byggeprosjekter, i Storbritannia, Chile og India ble midlertidig stoppet tidligere i år som følge av pandemien. Disse prosjektene vil gradvis starte opp igjen i samsvar med retningslinjene for Covid-19 i de respektive landene.

I tråd med strategien fortsetter Statkraft veksten innen kundevirksomheten og i andre kvartal ble en kraftforsyningsavtale i Norden inngått. Det årlige kontraktsvolumet er på 500 GWh og avtalen har en varighet på 12 år. Statkraft har også kjøpt tre vindprosjekter i Europa som er under utvikling.

Som følge av lavere forventede kraftpriser har Statkrafts investeringskapasitet blitt redusert, men den er fortsatt på et betydelig nivå. Målet er fortsatt å utvikle 9 GW innen 2025 men det er sannsynlig at flere prosjekter kan bli solgt ved ferdigstillelse. Investeringsplanen vil bli tilpasset markedsutviklingen og selskapets ratingmål.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Kapitalmarkeder:
Funding manager Stephan Skaane, tel: +47 905 13 652, e-post: stephan.skaane@statkraft.com
Senior Financial Advisor Arild Ratikainen, tel: +47 971 74 132, e-post: arild.ratikainen@statkraft.com

Media:
Head advisor Lars Magnus Günther, tel: +47 912 41 636, e-post: lars.gunther@statkraft.com

eller www.statkraft.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.


 


 

Statkraft er et ledende internasjonalt selskap innen vannkraft og Europas største leverandør av fornybar energi. Konsernet produserer vannkraft, vindkraft, solkraft og gasskraft og leverer fjernvarme. Statkraft er en global markedsaktør innen energihandel og har 4000 ansatte i 17 land.

 

Vedlegg