Jump to content Jump to navigation Jump to search

Statkraft AS: Offentliggjøring av resultater for tredje kvartal 2020

26 Oct, 2020

Statkraft offentliggjør resultater for tredje kvartal 2020 torsdag 29. oktober 2020 klokken 08.00.

Materialet vil være tilgjengelig på Statkrafts internettsider www.statkraft.no/ir og på Oslo Børs www.newsweb.no.

Direkte webcast
Kl. 09.00: Statkraft presenterer resultatene på webcast som overføres direkte på www.statkraft.no. Presentasjonen holdes på engelsk.

Kontaktperson:
Arild Ratikainen, Investor Contact, tlf.: +47 971 74 132, e-post: arild.ratikainen@statkraft.com

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12


Kontakt oss