Jump to content Jump to navigation Jump to search

Statkraft AS: Publisering av Final Terms

16 Mar, 2017

I forbindelse med Statkrafts utstedelse av obligasjon på EUR 500 millioner under EMTN dokumentasjon er vedlagte melding sendt Londonbørsen.

For ytterligere informasjon, kontakt:
 
Stephan Skaane, Funding Manager, tel.: +47 905 13 652, e-post: Stephan.Skaane@statkraft.com

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12
 
Kontakt oss