Statkraft AS: Endring i styret

27 jun., 2017
(Oslo, 27. juni 2017) Ingelise Arntsen er valgt som nytt styremedlem i Statkraft. Arntsen erstatter Helene Biström som trer ut av styret.
 
Ingelise Arntsen er utdannet ved Handelshøyskole Syd i Danmark og er i dag konserndirektør for Fornybar i Aibel. Hun har lang erfaring fra energisektoren og var blant annet konserndirektør i Statkraft i perioden 2003-2007. Ingelise Arntsen har bred styreerfaring og sitter i styret for Eksportkreditt og Nammo.
 
Styret i Statkraft AS består per 27. juni 2017 av:
 
· Styreleder: Thorhild Widvey
· Nestleder:  Halvor Stenstadvold
· Medlem:  Hilde Drønen
· Medlem:  Peter Mellbye
· Medlem: Bengt Ekenstierna
· Medlem:  Ingelise Arntsen
· Medlem:  Vilde Eriksen Bjerknes (ansattrepresentant)
· Medlem:  Asbjørn Sevlejordet (ansattrepresentant)
· Medlem:  Thorbjørn Holøs (ansattrepresentant)
 
Styret i Statkraft AS er identisk med styret i Statkraft SF.
 

For ytterligere informasjon:
Pressetalsmann Lars Magnus Günther, tel.: +47 912 41 636, e-post: lars.gunther@statkraft.com
Senior Vice President Thomas Geiran, tel.: +47 905 79 979, e-post: thomas.geiran@statkraft.com
Statkraft er et ledende internasjonalt selskap innen vannkraft og Europas største leverandør av fornybar energi. Konsernet produserer vannkraft, vindkraft, gasskraft og fjernvarme, og er en global markedsaktør innen energihandel. Statkraft har 3800 ansatte i mer enn 20 land.
 
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12