Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Turkey flag icon
Turkey
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Statkraft AS: Statkraft vurderer utstedelse av obligasjonslån i NOK

22 Jun, 2015

Statkraft AS (A-/Baa1) vurderer utstedelse av obligasjonslån i NOK med ulike løpetider.


For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Jan Krogh-Vennemo i DNB Markets (+47 24 16 90 15),

Morten Frimann-Dahl i Nordea Markets (+47 22 48 77 84) eller

Mads Aamodt I SEB (+47 22 82 72 58)

 

Oslo, 22. juni 2015

Kontaktpersoner i Statkraft:

Vice President Tron Ringstad (+47 24 06 73 12)

Funding Manager Stephan Skaane (+47 24 06 83 06)

Statkraft er et ledende internasjonalt selskap innen vannkraft og Europas største produsent av fornybar energi. Konsernet produserer vannkraft, vindkraft, gasskraft og fjernvarme, og er en global markedsaktør innen energihandel. Statkraft har 3700 ansatte i mer enn 20 land.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12