Statkraft AS: Resultat for første kvartal 2015

30 apr., 2015

Solid resultat og styrket internasjonal posisjon

(Oslo, 30. april 2015) Statkraft oppnådde i første kvartal 2015 et underliggende[1] driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på 3547 millioner kroner, en nedgang på 289 millioner kroner fra samme periode i 2014. Statkraft styrker posisjonen i Brasil og Chile gjennom kjøp av majoritetsandeler i to selskaper.

«Statkraft leverer et solid driftsresultat før avskrivninger med positive bidrag fra samtlige forretningsområder», sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen. De nordiske strømprisene målt i euro var 7 prosent lavere enn tilsvarende periode i fjor, men dette ble motvirket av noe høyere kraftproduksjon.

Resultatet etter skatt ble 3683 millioner kroner, en forbedring på 882 millioner kroner sammenlignet med første kvartal i 2014. Store valutaeffekter i finanspostene som følge av en sterkere norsk krone mot euro påvirket kvartalsresultatet positivt. Valutaeffektene motvirkes av omregningseffekter i egenkapitalen.

Posisjonen innen fornybar energi er styrket gjennom oppkjøp av vannkraft i Brasil og Chile. Statkraft har inngått avtale om å kjøpe aksjer i det brasilianske selskapet Desenvix Energias Renováveis S.A. Transaksjonen er planlagt gjennomført i tredje kvartal 2015 og vil øke Statkrafts eierandel til 81,3 prosent.

Statkraft har i april også gjennomført kjøp av 98,2 prosent av Empresa Eléctrica Pilmaiquén S.A. i Chile. «Brasil og Chile har et økende behov for energi. Oppkjøpene vil styrke Statkrafts posisjon i Sør-Amerika innen fornybar kraftproduksjon og tilføre nye vannkraftprosjekter», sier Rynning-Tønnesen.

Statkraft har kjøpt 50 prosent av rettighetene til havvindprosjektet Triton Knoll (inntil 900 MW). Det er den tredje havvindparken Statkraft er med å utvikle i Storbritannia. «Statkraft vil lede utviklingen av prosjektet frem mot investeringsbeslutning og vil være operatør for en eventuell fremtidig utbygging. Dette vil bidra til å utvikle Statkraft som et ledende selskap innen havvindkraft», sier Christian Rynning-Tønnesen.

Statkraft er et ledende internasjonalt selskap innen vannkraft og Europas største leverandør av fornybar energi. Konsernet produserer vannkraft, vindkraft, gasskraft og fjernvarme, og er en global markedsaktør innen energihandel. Statkraft har 3700 ansatte i mer enn 20 land.

For ytterligere informasjon:
IR-ansvarlig Thomas Geiran, tlf.: 905 79 979. e-post: thomas.geiran@statkraft.com
Pressetalsmann Knut Fjerdingstad, tlf.: 901 86 310. e-post: knut.fjerdingstad@statkraft.com
Kommunikasjonsdirektør Bente E. Engesland, tlf.: 911 59 952. e-post: bente.engesland@statkraft.com

eller www.statkraft.no


[1] Justert for urealiserte verdiendringer og vesentlige engangseffekter

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12