Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Statkraft AS: Investoroppdatering

05 jan., 2015

Statkraft AS, ratet A- (stabil) av S&P og Baa1 (stabil) av Moody's, har engasjert Danske Bank Markets, DNB Markets and Handelsbanken Capital Markets til å arrangere en investoroppdatering den 8. januar 2015.

En NOK denominert obligasjonsutstedelse vil kunne følge deretter, med forbehold om de rådende markedsforhold.
 
For ytterligere informasjon, vennligst kontakt Per Olav Glendrange i Danske Bank Markets (+47 85 40 54 73), Jan Krogh-Vennemo i DNB Markets (+47 24 16 90 15) eller Robert Øvrebø i Handelsbanken Capital Markets (+47 22 82 30 12).

Kontaktpersoner i Statkraft:
Vice President Tron Ringstad (+47 24 06 73 12)
Funding Manager Stephan Skaane (+47 24 06 83 06)

Statkraft er et ledende selskap innen vannkraft internasjonalt og Europas største produsent av fornybar kraft. Konsernet produserer vannkraft, vindkraft, gasskraft og fjernvarme, og er en global markedsaktør innen energihandel. Statkraft har 3600 ansatte i mer enn 20 land.

 
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12