Statkraft AS: Investoroppdatering

05 jan., 2015

Statkraft AS, ratet A- (stabil) av S&P og Baa1 (stabil) av Moody's, har engasjert Danske Bank Markets, DNB Markets and Handelsbanken Capital Markets til å arrangere en investoroppdatering den 8. januar 2015.

En NOK denominert obligasjonsutstedelse vil kunne følge deretter, med forbehold om de rådende markedsforhold.
 
For ytterligere informasjon, vennligst kontakt Per Olav Glendrange i Danske Bank Markets (+47 85 40 54 73), Jan Krogh-Vennemo i DNB Markets (+47 24 16 90 15) eller Robert Øvrebø i Handelsbanken Capital Markets (+47 22 82 30 12).

Kontaktpersoner i Statkraft:
Vice President Tron Ringstad (+47 24 06 73 12)
Funding Manager Stephan Skaane (+47 24 06 83 06)

Statkraft er et ledende selskap innen vannkraft internasjonalt og Europas største produsent av fornybar kraft. Konsernet produserer vannkraft, vindkraft, gasskraft og fjernvarme, og er en global markedsaktør innen energihandel. Statkraft har 3600 ansatte i mer enn 20 land.

 
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12