Statkraft AS: Offentliggjøring av resultater for første kvartal 2014

09 mai, 2014

Statkraft offentliggjør resultater for første kvartal 2014 torsdag 15. mai 2014 kl. 08.00.

Materiale vil være tilgjengelig på Statkrafts internettsider www.statkraft.no og på Oslo Børs www.newsweb.no.

Direkte webcast og Q&A
Kl. 09.00: Statkraft presenterer resultatene på webcast som overføres direkte på www.statkraft.no. Presentasjonen holdes på engelsk av Statkrafts CFO Jens Bjørn Staff.

Kontaktpersoner:
Thomas Geiran, Head of Investor Relations, tlf.: +47 905 79 979
Yngve Frøshaug, Investor Relations, tlf.: +47 900 23 021

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12