Statkraft AS: Forhøyelse av egenkapitalen

18 des., 2014

Regjeringens forslag om å styrke egenkapitalen i Statkraft SF med 5 milliarder kroner ble vedtatt av Stortinget 11. desember 2014.
 
Denne kapitalforhøyelsen ble i dag vedtatt på et ekstraordinært foretaksmøte i Statkraft SF.
 
Statkraft SF har i dag benyttet økningen i egenkapital som aksjeinnskudd i Statkraft AS.

For ytterligere informasjon:
Kommunikasjonsdirektør Bente E. Engesland, tlf.: 911 59 952. e-post: bente.engesland@statkraft.com
Pressetalsmann Knut Fjerdingstad, tlf.: 901 86 310. e-post: knut.fjerdingstad@statkraft.com
Leder for Investor relations, Thomas Geiran, tlf.: 905 79 979. e-post: thomas.geiran@statkraft.com

Statkraft er et ledende selskap innen vannkraft internasjonalt og Europas største produsent av fornybar energi. Konsernet produserer vannkraft, vindkraft, gasskraft og fjernvarme, og er en global markedsaktør innen energihandel. Statkraft har 3600 ansatte i mer enn 20 land. 

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12