Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Statkraft AS: Forhøyelse av egenkapitalen

18 des., 2014

Regjeringens forslag om å styrke egenkapitalen i Statkraft SF med 5 milliarder kroner ble vedtatt av Stortinget 11. desember 2014.
 
Denne kapitalforhøyelsen ble i dag vedtatt på et ekstraordinært foretaksmøte i Statkraft SF.
 
Statkraft SF har i dag benyttet økningen i egenkapital som aksjeinnskudd i Statkraft AS.

For ytterligere informasjon:
Kommunikasjonsdirektør Bente E. Engesland, tlf.: 911 59 952. e-post: bente.engesland@statkraft.com
Pressetalsmann Knut Fjerdingstad, tlf.: 901 86 310. e-post: knut.fjerdingstad@statkraft.com
Leder for Investor relations, Thomas Geiran, tlf.: 905 79 979. e-post: thomas.geiran@statkraft.com

Statkraft er et ledende selskap innen vannkraft internasjonalt og Europas største produsent av fornybar energi. Konsernet produserer vannkraft, vindkraft, gasskraft og fjernvarme, og er en global markedsaktør innen energihandel. Statkraft har 3600 ansatte i mer enn 20 land. 

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12