Statkraft: Offentliggjøring av resultater for 4. kvartal 2012

07 feb., 2013

Statkraft offentliggjør resultater for 4. kvartal 2012 torsdag 14. februar 2013 kl. 08.00.

Materiale vil være tilgjengelig på Statkrafts internettsider www.statkraft.no og på Oslo Børs www.newsweb.no.

Presentasjoner

Kl 09.00: Åpen presentasjon for investorer, analytikere og media i Statkrafts lokaler, Lilleakerveien 6, Oslo. Presentasjonen er på norsk og overføres direkte via webcast på www.statkraft.no.

For å delta på presentasjonen, vennligst send din påmelding til yngve.froshaug@statkraft.com.

Kl. 11.00: Audocast/telefonkonferanse på engelsk, med en finansiell gjennomgang etterfulgt av en Q&A-sesjon. Audiocast er tilgjengelig på www.statkraft.no eller ring (+47) 23 18 4570for å delta over telefon.

Kontaktperson:

Yngve Frøshaug, Investor Relations, tlf.: +47 24 06 78 76 / +47 900 23 021

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12