Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Statkraft: Finansiell kalender 2014

22 nov., 2013

Tidspunkt for offentliggjøring av Statkrafts resultater i 2014.

4. kvartal og foreløpig årsresultat 2013 - 13. februar 2014

Vedtatt årsresultat 2013 - 27. mars 2014

1. kvartal 2014 - 15. mai 2014

2. kvartal 2014 - 21. august 2014

3. kvartal 2014 - 6. november 2014

Kontaktpersoner:

Thomas Geiran, Investor Relations ansvarlig, tlf.: +47 905 79 979

Yngve Frøshaug, Investor Relations, tlf.: +47 900 23 021

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12