Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Turkey flag icon
Turkey
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Statkraft AS: Vedtatt årsregnskap 2012

14 Mar, 2013

Styret i Statkraft AS har vedtatt endelig årsregnskap for 2012. Konsernets årsresultat er identisk med det foreløpige årsresultatet som ble offentliggjort 14. februar 2013.

Som følge av uakseptabel lønnsomhet har Styret vedtatt å legge det tyske gasskraftverket Robert Frank (510 MW) i kald reserve.

Kontaktpersoner:
IR-ansvarlig Yngve Frøshaug, tlf.: 24 06 78 76 / 900 23 021
Pressetalsmann Knut Fjerdingstad, tlf.: 24 06 71 61 /  901 86 310

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12