Statkraft AS: Vedtatt årsregnskap 2012

14 mar., 2013

Styret i Statkraft AS har vedtatt endelig årsregnskap for 2012. Konsernets årsresultat er identisk med det foreløpige årsresultatet som ble offentliggjort 14. februar 2013.

Som følge av uakseptabel lønnsomhet har Styret vedtatt å legge det tyske gasskraftverket Robert Frank (510 MW) i kald reserve.

Kontaktpersoner:
IR-ansvarlig Yngve Frøshaug, tlf.: 24 06 78 76 / 900 23 021
Pressetalsmann Knut Fjerdingstad, tlf.: 24 06 71 61 /  901 86 310

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12