Jump to content Jump to navigation Jump to search

Statkraft AS - Utstedelse av sertifikatlån

14 Sep, 2012

Statkraft AS har i dag utstedt et nytt sertifikatlån på NOK 700 millioner med forfall 18. mars 2013.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Kontakt oss