Statkraft - Endring av finansiell kalender 2012

28 jun., 2012

Tidspunkt for offentliggjøring av Statkrafts resultater for 2. kvartal har blitt flyttet til onsdag 22. august 2012.


Kontaktpersoner:

Yngve Frøshaug, Investor Relations ansvarlig, tlf.: +47 24 06 78 76 / +47 900 23 021

Johan Ailo Kalstad, Investor Relations, tlf.: +47 24 06 84 81 / +47 952 45 568

  

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12