Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Statkraft bygger sitt tredje vannkraftverk i Tyrkia

16 sep., 2011

(Oslo, 16. september 2011) Statkraft har besluttet å bygge ut vannkraftverket Cetin i Tyrkia. Kraftverket blir Statkrafts største vannkraftverk utenfor Norge, med en installert effekt på 517 MW. Kraftverket vil i gjennomsnitt produsere 1,4 TWh årlig, tilsvarende strømforbruket i 460 000 tyrkiske hjem. Investeringsrammen for prosjektet er rundt NOK 4 milliarder kroner.

 

Cetin er lokalisert på elven Botan, en sideelv til Tigris i Siirt-provinsen sørøst i Tyrkia. Kraftverket planlegges utbygd med to dammer og to kraftstasjoner. Cetin Main får en installert effekt på 401 MW og et betydelig reguleringsmagasin. Lenger ned i vassdraget planlegges Cetin Lower med en installert effekt på 116 MW.

 

Byggearbeidene vil bli utført av de tyrkiske entreprenørselskapene Yuksel og Ilci. Det østerrikske selskapet Andritz Hydro er innstilt som leverandør av det elektro-mekaniske utstyret. Prosjektet vil i byggeperioden sysselsette rundt 1500 arbeidere.

 

- Cetin kraftverk mer enn firedobler Statkrafts kapasitet i Tyrkia, i tråd med Statkrafts ambisjoner om å bli en betydelig kraftprodusent innen fleksibel vannkraft i Tyrkia. Cetin er et bærekraftig prosjekt som tilfører Tyrkia og Europa mer ren energi, samtidig som det skaper arbeidsplasser og lokal utvikling, sier Øistein Andresen, konserndirektør for internasjonal vannkraft i Statkraft.

 

Det tyrkiske kraftmarkedet er det raskest voksende i Europa, og forventes å doble sitt årlige elektrisitetsforbruk fra 200 til 400 TWh innen 2020. Vannkraft utgjør i dag rundt 20 prosent av kraftproduksjonen, og potensialet for å bygge ut ny vannkraft i Tyrkia er stort.

 

Statkrafts første kraftverk i Tyrkia, Cakit (20 MW), ble satt i drift i juni 2010. Kargi (102 MW) er under bygging og ventes ferdig i løpet av 2013. Med ferdigstillelsen av Cetin i 2015 vil Statkraft ha en samlet effekt på 639 MW og gjennomsnittlig produksjonskapasitet på i underkant av 2 TWh årlig i Tyrkia.

 

Statkraft er størst i Europa innen fornybar energi. Konsernet produserer og utvikler vannkraft, vindkraft, gasskraft og fjernvarme og er en betydelig aktør på de europeiske energibørsene. Statkraft har 3300 medarbeidere i mer enn 20 land.

 

For mer informasjon, kontakt:

 

Øistein Andresen, konserndirektør for internasjonal vannkraft, Statkraft AS
tlf.: +47 24 06 72 13 / +47 995 71 922

Tima Iyer, direktør Sørøst-Europa, Statkraft AS
tlf.: +47 24 06 74 69 / +47 906 23 475

 

www.statkraft.no

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12