Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Turkey flag icon
Turkey
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Statkraft AS - Tilbakekjøp av obligasjonslån

25 May, 2011

Statkraft AS har den 25. mai kjøpt tilbake pålydende NOK 100 millioner i ISIN NO 001022708 (STAKR07). Transaksjonen er gjennomført på markedmessige betingelser.

This information is subject of the disclosure requirements acc. to §5-12 vphl (Norwegian Securities Trading Act)