Statkraft AS - Tilbakekjøp av obligasjonslån

25 mai, 2011

Statkraft AS har den 25. mai kjøpt tilbake pålydende NOK 100 millioner i ISIN NO 001022708 (STAKR07). Transaksjonen er gjennomført på markedmessige betingelser.

This information is subject of the disclosure requirements acc. to §5-12 vphl (Norwegian Securities Trading Act)