Statkraft - Offentliggjøring av resultater for 3. kvartal 2011

03 nov., 2011

Statkraft offentliggjør resultater for 3. kvartal 2011 torsdag 10. november 2011 kl. 08.00.

Materiale vil være tilgjengelig på Statkrafts internettsider www.statkraft.no og på Oslo Børs www.newsweb.no.

Presentasjon
Kl. 10.00: Audiocast/telefonkonferanse på engelsk, med en finansiell gjennomgang etterfulgt av en Q&A-sesjon. Audiocast er tilgjengelig på www.statkraft.no eller ring 800 80 119 / +47 23 18 45 01 for å delta over telefon.

Kontaktpersoner:
Yngve Frøshaug, Investor Relations ansvarlig, tlf.: +47 24 06 78 76 / +47 900 23 021

Johan Ailo Kalstad, Investor Relations, tlf.: +47 24 06 84 81 / +47 952 45 568
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12