Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Statkraft utvider gasskraftkapasiteten i Knapsack

13 sep., 2010

Statkraft har besluttet å investere i gasskraftverket Knapsack II i Tyskland. En EPC-kontrakt er i dag inngått med tyske Siemens og omfatter utforming, levering og bygging av en 430 MW gassturbin i tilknytning til Statkrafts eksisterende anlegg i Knapsack.

Utbyggingen er betinget av endelig byggetillatelse fra lokale myndigheter, og byggestart er forventet sommeren 2011. Kraftverket skal etter planen stå ferdig i juli 2013.

 

Investeringen har en ramme på EUR 367 millioner, tilsvarende om lag NOK 3 milliarder kroner.

 

 

 

For mer informasjon, kontakt:

 

Lars Magnus Günther, kommunikasjonsrådgiver, Statkraft AS
+47 24 06 71 50 / +47 91 24 16 36

 

Anne Joeken, kommunikasjonsansvarlig, Statkraft Markets GmbH
+49 211 602 44 107 / +49 16 39 611 404

 

www.statkraft.no

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12