Statkraft utvider gasskraftkapasiteten i Knapsack

13 sep., 2010

Statkraft har besluttet å investere i gasskraftverket Knapsack II i Tyskland. En EPC-kontrakt er i dag inngått med tyske Siemens og omfatter utforming, levering og bygging av en 430 MW gassturbin i tilknytning til Statkrafts eksisterende anlegg i Knapsack.

Utbyggingen er betinget av endelig byggetillatelse fra lokale myndigheter, og byggestart er forventet sommeren 2011. Kraftverket skal etter planen stå ferdig i juli 2013.

 

Investeringen har en ramme på EUR 367 millioner, tilsvarende om lag NOK 3 milliarder kroner.

 

 

 

For mer informasjon, kontakt:

 

Lars Magnus Günther, kommunikasjonsrådgiver, Statkraft AS
+47 24 06 71 50 / +47 91 24 16 36

 

Anne Joeken, kommunikasjonsansvarlig, Statkraft Markets GmbH
+49 211 602 44 107 / +49 16 39 611 404

 

www.statkraft.no

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12