Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Statkraft SF - Regjeringen foreslår økt innskuddskapital

26 nov., 2010

Regjeringen foreslår i ny saldering av statsbudsjettet for 2010 å øke innskuddskapitalen i Statkraft SF med 14 milliarder kroner.

 

- Styret er svært fornøyd med at regjeringen med dette gir støtte til selskapets strategi. Økt egenkapital gir selskapet mulighet til forsterket satsing både i Norge og i utlandet, sier styreleder Svein Aaser.

 

Statkraft er størst i Europa innen fornybar energi og er til stede i mer enn 20 land. Konsernet hadde i 2009 en kraftproduksjon på 56,9 TWh og hadde brutto driftsinntekter på 25,7 milliarder kroner.

 

- Regjeringens forslag vil gi Statkraft styrket vekst innen miljøvennlig og fleksibel kraftproduksjon, internasjonal vannkraft, vindkraft samt fjernvarme, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen.   

 

Ny saldering av statsbudsjett for 2010 skal behandles av Stortinget i løpet av desember. Beløpet er foreslått som innskuddskapital til Statkraft SF, som deretter vil benytte den nye kapitalen som aksjeinnskudd i Statkraft AS.

 

 

For ytterligere informasjon:
Pressetalsmann Knut Fjerdingstad, tlf +47 24 06 71 61 /  +47 901 86 310

 

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12