Statkraft SF - Regjeringen foreslår økt innskuddskapital

26 nov., 2010

Regjeringen foreslår i ny saldering av statsbudsjettet for 2010 å øke innskuddskapitalen i Statkraft SF med 14 milliarder kroner.

 

- Styret er svært fornøyd med at regjeringen med dette gir støtte til selskapets strategi. Økt egenkapital gir selskapet mulighet til forsterket satsing både i Norge og i utlandet, sier styreleder Svein Aaser.

 

Statkraft er størst i Europa innen fornybar energi og er til stede i mer enn 20 land. Konsernet hadde i 2009 en kraftproduksjon på 56,9 TWh og hadde brutto driftsinntekter på 25,7 milliarder kroner.

 

- Regjeringens forslag vil gi Statkraft styrket vekst innen miljøvennlig og fleksibel kraftproduksjon, internasjonal vannkraft, vindkraft samt fjernvarme, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen.   

 

Ny saldering av statsbudsjett for 2010 skal behandles av Stortinget i løpet av desember. Beløpet er foreslått som innskuddskapital til Statkraft SF, som deretter vil benytte den nye kapitalen som aksjeinnskudd i Statkraft AS.

 

 

For ytterligere informasjon:
Pressetalsmann Knut Fjerdingstad, tlf +47 24 06 71 61 /  +47 901 86 310

 

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12