Statkraft - Offentliggjøring av resultater for 4. kvartal 2009

11 feb., 2010

Statkraft offentliggjør resultater for 4. kvartal 2009 torsdag 18. februar 2010 kl. 08.00.

Kvartalsrapport og -presentasjon vil være tilgjengelig på Oslo Børs, www.newsweb.no, og på Statkrafts internettsider www.statkraft.no (engelsk på www.statkraft.com).

 

Kl 09.00 holdes presentasjon av kvartalsresultatene for investorer, analytikere og media i Statkrafts lokaler - Lilleakerveien 6, Oslo. Presentasjonen er på norsk og overføres direkte via webcast på www.statkraft.no. Vennligst send påmelding til ir@statkraft.com for å delta.

 

En engelsk telefonkonferanse holdes kl. 11.00, med gjennomgang av resultatene før det åpnes for spørsmål. For å delta i telefonkonferansen, vennligst ring 800 80 119 eller +47 23 18 45 01 og be om Statkrafts presentasjon. Vennligst oppgi navn og selskap.

 

For å spille av opptak i etterkant, ring (+47) 67 89 40 91:

Tast accountno: 1311 etterfulgt av #

Tast 1

Tast conferenceno: 311 etterfulgt av #

Tast 1 og avspillingen starter.

 

Kontaktpersoner:

Stein Dale, konserndirektør/CFO, tlf.: +47 24 06 72 11 / +47 450 02 111

Yngve Frøshaug, IR-ansvarlig, tlf.: +47 24 06 78 76 / +47 900 23 021