Statkraft - Offentliggjøring av resultater for 3. kvartal 2010

05 nov., 2010

Statkraft offentliggjør resultater for 3. kvartal 2010 torsdag 11. november 2010 kl. 08.00.

 

Materiale vil være tilgjengelig på Statkrafts internettsider www.statkraft.no og på Oslo Børs www.newsweb.no.

 

Presentasjon
Kl. 11.00: Audocast/telefonkonferanse på engelsk, med en finansiell gjennomgang etterfulgt av en Q&A-sesjon. Audiocast er tilgjengelig på www.statkraft.no eller ring 800 80 119 / +47 23 18 45 01 for å delta over telefon.

 

Kontaktpersoner:
Stein Dale, CFO, tlf. +47 24 06 70 00
Johan Ailo Kalstad, Investor Relations, tlf.: +47 24 06 84 81 / +47 952 45 568