Statkraft - Offentliggjøring av resultater for 2. kvartal 2010

13 aug., 2010

Statkraft offentliggjør resultater for 2. kvartal 2010 torsdag 19. august 2010 kl. 08.00.

 

Materiale vil være tilgjengelig på Statkrafts internettsider www.statkraft.no og på Oslo Børs www.newsweb.no.

 

Presentasjoner
Kl 09.00: Åpen presentasjon for investorer, analytikere og media i Statkrafts lokaler - Lilleakerveien 6, Oslo. Presentasjonen er på norsk og overføres direkte via webcast på www.statkraft.no.

 

For å delta på presentasjonen ennligst send påmelding til ir@statkraft.com.

 

Kl. 11.00: Audocast/telefonkonferanse på engelsk, med en finansiell gjennomgang etterfulgt av en Q&A-sesjon. Audiocast er tilgjengelig på www.statkraft.no eller ring 800 80 119 / +47 23 18 45 01 for å delta over telefon.

 

Kontaktpersoner:
Stein Dale, konserndirektør/CFO, tlf.: +47 24 06 72 11 / +47 450 02 111
Yngve Frøshaug, IR-ansvarlig, tlf.: +47 24 06 78 76 / +47 900 23 021
Johan Ailo Kalstad, Investor Relations, tlf.: +47 24 06 84 81 / +47 952 45 568