Endringer i Statkrafts styre

30 jun., 2009
(Oslo, 30. juni 2009) Hilde M. Tonne og Bertil Tiusanen ble på generalforsamling i dag valgt som nye styremedlemmer i Statkraft AS. Egil Nordvik og Aud Mork trer ut av styret.
 
Hilde M. Tonne (43) er konserndirektør og leder for Kommunikasjon og samfunnsansvar i Telenor. Tonne kom til Telenor i 2007 fra Norsk Hydro der hun var leder for Technology & Research i Hydro Oil & Energy. I årene fra 1991 til 1999 jobbet Tonne i Saga Petroleum. Fra 2000 til 2007 hadde hun forskjellige lederstillinger i Hydro, inkludert stillingen som Head of Communications i Hydro Oil & Energy. Tonne sitter i styret i Det Norske Veritas og Gassnova SF. Hun er utdannet sivilingeniør etter studier ved NTH i Trondheim, Norge og RWTH Aachen i Tyskland.
 
Bertil Tiusanen (60) er direktør i Lånekassen. Han er svensk statsborger og har en mastergrad i økonomi fra Handelshögskolan i Göteborg. Bertil Tiusanen har lang og bred ledererfaring. Han har tidligere innehatt lederstillinger i store svenske selskaper som Vattenfall, Kooperativa Förbundet og Pharmacia.
 
Styret i Statkraft AS består av:
Styreleder: Arvid Grundekjøn
Nestleder: Ellen Stensrud
Medlem:  Hilde M. Tonne
Medlem: Halvor Stenstadvold
Medlem: Bertil Tiusanen
Medlem: Berit Rødseth    
 
I tillegg kommer ansattevalgte styremedlemmer:
Medlem: Odd Vanvik
Medlem: Thorbjørn Holøs
Medlem: Astri Botten Larsen     
 
 
Statkraft er størst i Europa innen fornybar energi. Konsernet produserer og utvikler vannkraft, vindkraft, gasskraft og fjernvarme og er en betydelig aktør på de europeiske energibørsene. Statkraft utvikler også marin energi, saltkraft, solkraft og andre nye energiløsninger. Gjennom eierskap i andre selskaper leveres strøm og varme til om lag 600 000 kunder i Norge. Konsernet hadde i 2008 en omsetning på 25 milliarder kroner. Statkraft har 3 000 medarbeidere i mer enn 20 land.
 
For ytterligere informasjon:
Konserndirektør Ragnvald Nærø, tel.: +47 24 06 71 00/ +47 900 80 303 eller www.statkraft.no