Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Konsultasjon med interessenter

I våre prosjekter rådfører vi oss med mange interessenter, som for eksempel myndigheter, lokalsamfunn, organisasjoner og representanter for urfolk.

Gjennom dialog og samarbeid prøver vi å finne løsninger for å forhindre, minske og håndtere mulige negative effekter av vår virksomhet. Denne dialogen pågår gjennom hele levetiden til prosjektet.

Et eksempel er vannkraftverket Tidong i India der vi har åpnet et informasjonssenter og hatt en rekke konsultasjonsmøter med jordbrukere. Et mål ved all prosjektutvikling er å sikre at tap av jordbruksareal og produksjon blir kompensert på en rettferdig måte.Relatert innhold