Konsultasjon med interessenter

I våre prosjekter rådfører vi oss med mange interessenter, som for eksempel myndigheter, lokalsamfunn, organisasjoner og representanter for urfolk.

Gjennom dialog og samarbeid prøver vi å finne løsninger for å forhindre, minske og håndtere mulige negative effekter av vår virksomhet. Denne dialogen pågår gjennom hele levetiden til prosjektet.

Et eksempel er vannkraftverket Tidong i India der vi har åpnet et informasjonssenter og hatt en rekke konsultasjonsmøter med jordbrukere. Et mål ved all prosjektutvikling er å sikre at tap av jordbruksareal og produksjon blir kompensert på en rettferdig måte.Relatert innhold