Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Myxobolus cerebralis bekreftet i fisk ved Statkrafts genbank

28 mai, 2024

Etter at Statkraft oppdaget sykdom i fisk ved genbanken i Bjerka i Hemnes kommune i Nordland, bekrefter nå Veterinærinstituttet at fisken er rammet av parasitten Myxobolus cerebralis.

— For to uker siden informerte både Statkraft og Veterinærinstituttet om at det var mistanke om parasitten Myxobolus cerebralis, som kan føre til dreiesyke, i flere av fiskene ved Bjerka. Nå er dette bekreftet, sier Statkrafts fungerende direktør for region nord, Maren Joné.

 

Etter at Statkraft oppdaget misdannelser på flere fisk, ble det i samråd med Veterinærinstituttet tatt ut prøver av et større antall fisk.

 

Myxobolus cerebralis fører til skader på fiskens nervesystem, brusk- og benstrukturer. Dette kan medføre deformiteter og endringer i svømmeatferd, som igjen har gitt opphav til navnet dreiesyke.

 

Ifølge Veterinærinstituttet er det flere tiår siden denne parasitten sist ble påvist i Norge. Statkraft kjenner ikke til hvor parasitten som er funnet i genbanken i Bjerka, kommer fra. Sporer fra parasitten kan overleve i vassdrag i mange år.

 

— Genbanken og settefiskanlegget på Bjerka er båndlagt mens vi venter på råd og krav fra Mattilsynet. Vi avventer fortsatt ytterligere informasjon om dette vil påvirke årets planlagte utsetting av smolt og fisk i flere av vassdragene, sier Joné.

 

— Skulle vi ikke kunne sette ut i år, så er det ikke å anse som kritisk for bestandsutviklingen og påleggene vi har. Vi er i tett og god dialog også med Miljødirektoratet, fortsetter Joné.

Genbanken i Bjerka tar vare på stamfisk fra vann og vassdrag som er regulert til kraftproduksjon i Nord-Norge, med noen unntak.

 

Myxobolus cerebralis skal ikke smitte fra fisk til fisk. Det kan dermed se ut til at parasittfunnet ikke får konsekvenser for stamfiskbeholdningen ved anlegget. Men fram til faginstansene Statkraft støtter seg på har mer informasjon, må anlegget stanse utsetting og inntak av fisk på ubestemt tid.

 

Nina Nerbøvik Holand
Pressekontakt
Telefon
482 21 775
Maren Joné
Maren Joné
Regiondirektør

Tidligere pressemelding om saken