Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Statkraft og Alcoa inngår tre-årig kraftkontrakt for aluminiumsverket i Mosjøen

29 feb., 2024

Avtalen er muliggjort av en skatteendring som trådte i kraft fra nyttår. Endringen innebærer at kraftprodusenter nå kan selge kraft på kortere kontrakter til kraftforedlende industri, samtidig som grunnrenteskatten baseres på inngått kontraktspris, ikke spotpris. Minimum varighet på slike kontrakter er redusert fra sju til tre år. Skatteunntaket er i tråd med det som ble vedtatt da myndighetene innførte ordningen med fastprisavtaler til øvrig næringsliv, og bidrar til at både industri og øvrig næringsliv lettere kan låse sine fremtidige kraftkostnader. 

- Denne avtalen forbedrer Alcoa Mosjøens internasjonale konkurranseevne. Samtidig er den et godt supplement til Alcoa Mosjøens tre vindkraftavtaler, noe som gjenspeiler det gode samspillet mellom vannkraft og vindkraft i det norske energisystemet. Det er svært verdifullt for Alcoa å ha muligheten til å tegne slike avtaler med en aktør som Statkraft, sier Norgessjef Grethe Hindersland i Alcoa. 

- Etter å ha inngått et rekordhøyt antall langsiktige kraftkontrakter med norsk industri i fjor, er vi godt fornøyd med å fortsette den gode trenden inn i 2024. Kraftavtalen utvider vårt allerede gode samarbeid med Alcoa i Norge, sier konserndirektør for marked i Statkraft, Hallvard Granheim.  

Alcoa Mosjøen er ett av Alcoa-konsernets to aluminiumsverk i Norge. Hjørnesteinsbedriften har eksistert siden 1958 og har omtrent 650 heltidsansatte, men sysselsetter flere når man regner inn vikarer og underleverandører. Verket består av en anodefabrikk, elektrolysehaller, støperi og induksjonsovn for brukt skrap. Her produseres det rundt 200.000 tonn primæraluminium i elektrolysen, som blir til ca. 230.000 tonn aluminiumlegeringer i form av valseemner og støpelegeringsbolter. Anode- og massefabrikken produserer 300.000 tonn anoder årlig. Anodene benyttes i egen produksjon og som eksport til Alcoas aluminiumsverk på Island, Fjardaál. Aluminiumsproduktene eksporteres i all hovedsak til EU. Alcoa Mosjøen er Nord-Norges største landbaserte bedrift i antall ansatte og omsetning og er Norges nordligste aluminiumsverk. 

 

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Lars Magnus Günther
Lars Magnus Günther
Pressetalsperson