Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Statkraft og INEOS Inovyn inngår nye kraftavtaler – sikrer drift og legger til rette for nye investeringer

03 feb., 2023

Statkraft og kjemiselskapet INEOS Inovyn på Rafnes i Bamble har signert to nye, langsiktige kraftavtaler. Avtalene sikrer mesteparten av kraften som trengs til produksjonen på Rafnes og Herøya, samt tilleggskraften som er nødvendig for planlagte investeringer i elektrifisering og hydrogenproduksjon som ledd i INEOS Inovyn Norges planer for å fjerne CO2-utslippene ved selskapets anlegg i Norge.

Olje- og energiminister Terje Aasland, administrerende direktør Rodney Ishak i INEOS Inovyn Norge og konserndirektør Hallvard Granheim i Statkrafts forretningsområde Marked.
Kraftavtalen mellom Statkraft og INEOS Inovyn ble signert fredag 3. februar. Fra venstre olje- og energiminister Terje Aasland, administrerende direktør Rodney Ishak i INEOS Inovyn Norge og konserndirektør Hallvard Granheim i Statkrafts forretningsområde Marked. (Foto: Lars Magnus Günther)

INEOS Inovyn er Europas ledende lut- og PVC-produsent, som framstiller grunnleggende råvarer for en rekke ulike bransjer som bilindustrien, bygg og anlegg, maling og lim, mat, helse og medisin, hygieneprodukter, papirmasse og papir, tekstiler og vannbehandling. Langsiktig tilgang på fornybar energi er kritisk for fabrikkenes konkurranseevne og bærekraft.

Den største kraftavtalen omfatter en effekt på 100 MW og en årlig kraftmengde på 876 GWh fornybar energi. Den nye langsiktige avtalen erstatter den eksisterende kraftavtalen som utløper i mai 2023.
 
Den andre avtalen er på inntil 30 MW, og sikrer bedriften ytterligere 263 GWh per år fra 2026. Avtalen er knyttet til INEOS Inovyns omfattende utviklingsplaner for å elektrifisere prosesser og produsere hydrogen for å ytterligere redusere CO2-utslippene ved anlegget på Rafnes. 

Avtalene sikrer leveranse av fornybar energi fra Statkrafts norske kraftverk. 

– I Statkraft er vi stolte av å fornye vårt mangeårige kundeforhold til INEOS Inovyn og sikre fornybar vannkraft til fabrikken på Rafnes på en ny langsiktig avtale. Avtalen understreker Statkrafts viktige rolle som storleverandør til norsk industri og viser at det er mulig å sikre langsiktige kraftkontrakter også i dagens marked, sier Hallvard Granheim, konserndirektør Marked i Statkraft.
 
– At vi samtidig bidrar til INEOS Inovyn Norges planlagte investeringer i omfattende utslippskutt, er en tilleggsverdi helt i tråd med vår ambisjon om å gjøre nullutslippssamfunnet mulig, legger han til. 

Fabrikkområdet til INEOS Inovyn på Rafnes
INEOS Inovyns fabrikkområde på Rafnes i Bamble kommune i Vestfold og Telemark fylke. (Foto: INEOS Inovyn Norway)

– Disse langsiktige avtalene om fornybar kraft bidrar til at vi fortsatt kan tilby våre kunder i Europa og ellers i verden konkurransedyktige produkter fra våre anlegg i Norge. Avtalene gjør det mulig for oss å arbeide videre med å gjennomføre den ambisiøse utviklingsplanen vi har lagt for å nå våre 2030-mål for CO2-kutt, og for å fortsette avkarboniseringen av vår virksomhet med mål om netto nullutslipp innen 2050, sier Geir Tuft, konsernsjef i INEOS Inovyn.
 
– Statkrafts støtte er avgjørende for at vi kan være et foregangsselskap i Norge og oppnå våre klimamål, til fordel for hele verdikjeden og våre kunder, legger han til. 

Salg av kraft til kraftforedlende industri på langsiktige kontrakter er en viktig del av Statkrafts virksomhet. Statkraft vil i 2023 levere rundt 10 TWh på slike kontrakter. I 2022 ble det inngått åtte nye kontrakter med et volum over løpetiden på 25 TWh, og det forhandles løpende om nye avtaler.

Infografikk om avtale med INEOS Inovyn

Om Statkraft

Statkraft er et ledende internasjonalt selskap innen vannkraft og Europas største leverandør av fornybar energi. Konsernet produserer vannkraft, vindkraft, solkraft og gasskraft og leverer fjernvarme. Statkraft er en global markedsaktør innen energihandel og har 5000 ansatte i 20 land.

Om INEOS Inovyn

INEOS Inovyn er Europas ledende produsent av vinylprodukter og topp tre på verdensbasis. Med en årlig omsetning på 4,5 milliarder euro har INEOS Inovyn om lag 4200 ansatte og produksjons-, salgs- og markedsaktiviteter i åtte land over hele Europa.
 
INEOS Inovyns årlige kommersielle produksjonsvolum er rundt 10 millioner tonn. INEOS Inovyn Norge driver fabrikker på Rafnes i Bamble og på Herøya i Porsgrunn.

Kontakt

Lars Magnus Günther
Lars Magnus Günther
Pressetalsperson