Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Statkraft kjøper Södras eierandel i Silva Green Fuel og søker ny partner

20 okt., 2023

Det svenske skogindustriselskapet Södra går ut av eierskapet i Silva Green Fuel. Statkraft vil utvikle teknologien for avansert biodrivstoff videre og kjøper Södras 49 prosent andel i selskapet. Statkraft søker samtidig etter en ny partner til videreutviklingen av Silva Green Fuel.

For Statkraft er Silva Green Fuel et viktig utviklingsprosjekt innen fornybar energi og ett av seks satsingsområder i Statkrafts strategi for nye energiløsninger. Statkraft ser et betydelig potensial i teknologien som utvikles i demonstrasjonsanlegget på Tofte i Asker kommune. Teknologien vurderes som konkurransedyktig sammenliknet med andre teknologier for biodrivstoff. Det forventes sterk markedsvekst for biodrivstoff, drevet fram av reguleringer fra EU og nasjonale myndigheter.  

Søker ny partner
Statkraft søker nå etter en ny partner som vil være med i den videre utviklingen av Silva Green Fuel og bygging av et første fullskala produksjonsanlegg for biodrivstoff. Det er stor interesse for andre generasjons biodrivstoff både her hjemme og internasjonalt. Det er få teknologier som har kommet så langt som den Silva Green Fuel utvikler på Tofte. 

Södra ønsker å rette sitt fokus mot kjernevirksomheten innen skogsindustrien og det svenske hjemmemarkedet. Selskapet har ambisjoner om å realisere et biodrivstoffanlegg i Sverige og vil i fremtiden kunne fortsette som kunde av Silva Green Fuel. 

Silva Green Fuel DA ble opprettet i 2015 av Statkraft, 51%, og Södra, 49%, med formål om å etablere en fremtidig kommersiell produksjon av avansert andre generasjons biodrivstoff. I demonstrasjonsanlegget på Tofte i Asker kommune testes den valgte teknologien. Dersom det senere blir besluttet å bygge et kommersielt anlegg vil produksjonen fra ett anlegg kunne redusere karbonutslippene fra transportsektoren med 250 000-375 000 tonn CO2 årlig. 

Avansert andregenerasjons biodrivstoff laget av restprodukter fra skogindustri vil bidra til å erstatte fossile drivstoff i transportsektoren. Avansert biodrivstoff er basert på råstoffer fremstilt av rester og avfall, for eksempel fra næringsmiddelindustrien, landbruk eller skogbruk. Disse råstoffene er ikke i konflikt med produksjon av mat eller dyrefôr.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Man som smiler
Knut Fjerdingstad
Pressekontakt