Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Hydro inngår langsiktig kraftavtale med Statkraft

08 jun., 2023

Hydro Energi AS har signert en langsiktig kraftavtale med Statkraft om levering av 0,44 TWh per år til Hydros norske aluminiumsverk i perioden 2024-2038.

Avtalen sikrer leveransen av totalt 6,6 TWh fornybar kraft over en 15 års periode til Hydros anlegg i NO3 fra Statkrafts kraftverk i prisområdet. 

Tilgang på fornybar kraft og moderne teknologi gjør Hydro i stand til å produsere aluminium i Norge med karbonavtrykk som er om lag 75 prosent mindre enn gjennomsnittet for verdens aluminiumproduksjon. Langsiktige kraftavtaler til konkurransedyktige priser er avgjørende for at Hydro kan fortsette å lede an innenfor lavkarbonaluminium globalt. 

- Hydro har et stort kraftbehov fremover, og flere av våre eksisterende kraftavtaler begynner å utløpe fra 2030. Denne avtalen er et viktig steg for å sikre noe av denne kraften og muliggjøre videreutvikling av aluminiumsverkene våre i Norge, inkludert satsing på CCS og ny teknologi. Men vi har fremdeles et stort behov for ny kraft inn til våre anlegg, og det er viktig at det blir bygget ut mer fornybar energi slik at dette kan sikres, sier Ola Sæter, leder for Hydros aluminiumsverk.  

- I Statkraft er vi veldig glade for å utvide samarbeidet med Hydro og levere mer fornybar kraft til Hydros industrivirksomhet på Nordvestlandet. Som Norges største kraftprodusent er det en hovedoppgave for oss å sikre norsk industri fornybar kraft – i dag og i framtiden, sier konserndirektør Marked, Hallvard Granheim. 

Kontrakten med Statkraft gjelder fra 1. januar 2024 til 31. desember 2038, med levering i prisområdet NO3. 

Kraftkontrakten vil inngå i den totale kraftporteføljen til Hydro Energi, som består av egen årlig vannkraftproduksjon på 9,4 TWh og en langsiktig kontraktsportefølje på rundt 10 TWh per år.  

Hallvard Grandheim and Arvid Moss signing a Power Purchase Agreeement

Arvid Moss, konserndirektør Hydro Energy, og Hallvard Granheim, konserndirektør Markets, Statkraft (til høyre) signerte PPA ved Statkraft AS’ hovedkontor i Oslo.

Kontakt

Lars Magnus Günther
Lars Magnus Günther
Pressetalsperson