Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Statkraft inngår avtale med brasilianske myndigheter

10 feb., 2023

Statkrafts brasilianske datterselskaper PASSOS MAIA ENERGÉTICA S.A. og MOINHO S.A. («selskapene») har inngått en avtale med delstatsmyndighetene State Comptroller General (CGU), Attorney General’s Office (AGE) og State Prosecutor’s Office (MP/MG) i delstaten Minas Gerais.

Etter at Statkraft i juli 2015 overtok kontrollen over de nevnte selskapene, gjennomførte selskapet interne undersøkelser der det ble identifisert mulige misligheter som fant sted i 2011. Disse funnene ble frivillig rapportert til brasilianske myndigheter i delstaten Minas Gerais i 2016.
 
Som en del av avtalen som er inngått med brasilianske myndigheter, innrømmer selskapene å ha funnet bevis for ulovligheter som fant sted før Statkraft fikk kontroll over selskapene. De forplikter seg også til å betale MBRL 32,1 (NOK 62 millioner) (Statkrafts andel MBRL 20,75 / MNOK 40) i form av bøter og tilbakebetaling av urettmessige fordeler, samt tort og svie. I tillegg har Statkraft gjort all relevant informasjon og dokumenter som ble funnet i den interne granskingen tilgjengelig for myndighetene. 
 
Etter det nevnte oppkjøpet i juli 2015, fjernet Statkraft umiddelbart tidligere sentrale ledere fra sine stillinger og styrket Compliance-programmet i henhold til strenge standarder, rutiner og retningslinjer for antikorrupsjon og forretningsetikk.

Statkraft og datterselskapene kan ikke gi ytterligere detaljer om sakene på grunn av pålegg om taushetsplikt fra delstatsmyndighetene.
 
Statkraft understreker sin forpliktelse til å opptre på en etisk, transparent og ansvarlig måte, og overholde alle gjeldende juridiske krav i land der selskapet opererer, inkludert nulltoleranse for enhver form for korrupsjon eller svindel. 

Kontakt