Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Statkraft og Aquabattery inngår samarbeid om å utvikle batterier laget av saltvann

05 des., 2023

Statkraft og det nederlandske klimatech-oppstartsselskapet Aquabattery samarbeider om å utvikle en teknologi for langtidslagring av elektrisitet i batterier basert på saltvann.

Aquabattery har utviklet en Long Duration Energy Storage (LDES) batteriteknologi der energi kan lagres med bordsalt og vann. LDES er energilagring med varighet over seks timer. I dag har store batterilagringssystemer vanligvis en varighet mellom en og fire timer. LDES vil spille en sentral rolle i å skape et bærekraftig og stabilt energisystem globalt og balansere uregulert fornybar energi som sol og vind etter hvert som flere og flere land går bort fra fossile kilder. Statkraft og Aquabattery samarbeider om å utvikle en pilot for å teste teknologien i Delft i Nederland.  

– Vi er veldig glade for dette samarbeidet. Aquabatterys nye teknologi er lovende. Det har potensial til å få fortgang i og revolusjonere utviklingen av energilagring med lang varighet. Uten tilsttrekkelig mulighet for lagring av energi risikerer vi å bremse tempoet i utrullingen av vind og sol, og dermed det grønne skiftet, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen i Statkraft. 

Energilagring med lang varighet kan brukes til å håndtere variasjoner i produksjonen fra ikke regulerbare kraftkilder som vind og sol og for å utsette kostbare investeringer i nett. Det kan også begrense overbelastning av nettet, noe som er et problem i mange land i dag, og hindrer vind- og solkraftverk i å koble seg til.

Partnerskapet ble annonsert på COP28 i Dubai, der begge selskapene tok til orde for å tredoble den totale globale fornybare kraftproduksjonen innen 2030 som er avgjørende for å holde 1,5-gradersmålet i live.

"Ettersom verden trenger å tredoble produksjonen av fornybar energi, er det å lykkes med langvarig energilagring en av mange biter som trengs i puslespillet for å faktisk få det til å skje. Denne teknologien er også miljømessig bærekraftig, noe som er en prioritet for Statkraft, sier Rynning Tønnesen.

Statkrafts erfaring med energilagring fra vannkraft, kortvarig batterilagring og hydrogen vil bidra til partnerskapet.

– Vi ser frem til å jobbe med Aquabatterys dedikerte, innovative og ambisiøse team. Partnerskap er det vi trenger for å lære mer og bringe nye rene teknologier til markedet, sier Rynning-Tønnesen.

– Partnerskapet med Statkraft er et viktig skritt for å validere den unike teknologien til Aquabattery og redusere risikoen på veien til sol- og vindkraftmarkedet, sier Jiajun Cen, konsernsjef og medgründer av Aquabattery.

– Å være en europeisk klima-innovatør betyr ikke bare å skape et nytt alternativ for langvarig energilagring, men også et bedre alternativ med hensyn til batteriets bærekraft, sikkerhet og motstandsdyktighet i forsyningskjeden. Ved å bruke to av verdens mest tilgjengelige og billigste materialer, bordsalt og vann, gjør Aquabattery nettopp det, legger han til.
 

Fakta om Aquabatterys LDES-teknologi:

  1. Strømningsbatterisystemet krever bare bordsalt og vann for å lagre fornybar elektrisitet i intra- og flerdagsperioder (8 timer, flere dager eller uker).
  2. Strømningsbatteriet lades med strøm fra sol og vind, og omdanner saltet til to sikre kjemiske løsninger (elektrolytter) som kan konverteres tilbake til saltvann når det trengs fornybar kraft igjen.
  3. Teknologien vil bli testet gjennom en pilot som vil vare i seks til tolv måneder og vil bli gjennomført i Delft, Nederland. Målet er å undersøke skalerbarheten til Aquabatterys teknologi og dens kommersielle levedyktighet.
  4. Denne revolusjonerende teknologien kan være en rimelig og skalerbar LDES-løsning som bidrar til å løse utfordringene med økt innfasing av fornybar kraftproduksjon og overbelastning av nettet.
  5. Statkraft vil bidra med industriell erfaring og finansiell støtte til piloten.

 

Aquabattery